Sivistysjohtajan sivut

Vuosi 2020

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta! Emme voineet hurjimmissa kuvitelmissakaan valmistautua siihen, miten kuluva vuosi on muuttanut maailmaa. Pandemiataistelu on värittänyt lähes koko vuotta ja ymmärrettävästi vienyt paljon palstatilaa maailman kulusta.


Olosuhteiden muutoksesta huolimatta olemme pystyneet toimimaan.

Olemme pystyneet tarjoamaan varhaiskasvatusta kaikille tarvitsijoille. Vaikka keväällä osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista jäi vanhempien etätöiden vuoksi kotiin, pyöritettiin yksiköissä arkea niille, jotka sitä tarvitsivat. Syksyllä toiminta on jatkunut ammattimaisella otteella.

Perusopetusta ei ole keskeytetty, muutos lähiopetuksesta etäopetukseen tapahtui ennen näkemättömällä nopeudella. Sitä voidaan pitää onnistuneena. Samalla on tunnistettu haasteita, joita digitaalisesta vuorovaikutuksesta syntyy. Lähiopetuksen merkitys vahvistui erityisesti niiden lasten ja nuorten osalta, joiden oppimiseen ja kasvuun tuen tarve on ollut jo ennen etäopetukseen siirtymistä. Siihen tukeen on rahoitusta annettu ja sitä jatketaan myös tulevina vuosina.

Toisen asteen siirtyminen koulutuskuntayhtymälle sai poikkeuksellisen startin, kun muuton jälkeen opintoja ehdittiin käydä noin kuukauden ajan ennen siirtymistä etäopintoihin. Onneksi syksyllä päästiin kiinni jo lähiopetukseenkin. Kampuksen kehittyminen koulutuskeskittymänä vahvistaa koko paikkakunnan elinvoimaisuutta. Näyttää siltä, että jatkuvan oppimisen kehittäminen sekä oppivelvollisuuden iän nosto yhdessä ikäluokkakehityksen kanssa vaikuttavat siihen, että pienien paikkakuntien menestystekijät löytyvät monipuolisesta koulutusyhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

Vapaa-ajan palvelut selvisivät myös vuoden haasteista mallikkaasti. Nuoriso- ja liikuntapalvelut siirtyivät virtuaalimaailmaan ja löysivät uusia tapoja toteuttaa palvelua poikkeustilanteissa. Kirjaston merkitys näkyy sulun jälkeisenä lainauspiikkinä ja kansalaisopiston tutut kurssit ovat saaneet ihmisiä edelleen kokoontumaan mieluisan tekemisen äärelle. Toimeliaisuus, vuorovaikutus ja kehittäminen kuvaavat hyvin kulunutta vuotta.

Siinä missä aikuisina suunnittelemme asioita pidemmällä aikajänteellä, lapsille ja nuorille elämä on tässä ja nyt. Varhaiskasvatuksen ensimmäinen päivä, ensimmäinen luokka, yläaste, toisen asteen aloitus ja jatko-opinnot. Jokainen kohtaaminen on ollut merkityksellinen tänäkin vuonna. Toivon, että jokainen meistä tuntee kiitollisuutta niistä kohtaamisista ja onnistumisista, joita tänäkin vuonna omassa työssä olemme saaneet aikaan.  

 

Rauhallista joulua ja turvallista uutta vuotta 2021


 

Kohti uutta vuosikymmentä!

Tämän vuosituhannen toinen vuosikymmen on vaihtumassa kolmanteen. Vuosittaisten joulujuhlien humussa ajattelin lyhyesti luoda katsauksen 2010-lukuun. Miten mennyt vuosikymmen kului niin kovin nopeasti?

2010-luku jää koulutusjärjestelmämme osalta historiaan vahvan digitalisaation vuosikymmenenä. Tietokoneluokka-ajattelusta on määrätietoisesti siirrytty omien laitteiden hyödyntämiseen, taulutietokoneisiin ja viimeisimpänä käyttöjärjestelmältään keveisiin kannettaviin. Opetuksen suunnittelun uudistumisen myötä laitteet on haluttu vahvemmin mukaan opetusvälineeksi, mutta myös opetuksen kohteeksi. Muutos on ollut vahvaa, uudet oppimateriaalit kehittyneet sekä opetustavat muuttuneet. Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä välineistön osalta olemme halunneet olla koulutuksen kärkijoukoissa.

2010-luku on ollut myös kuntien rahoitusjärjestelmäleikkausten vuosikymmen. Valtionosuusleikkaukset ovat näkyneet kipeinäkin ratkaisuina resursseihin. Toisaalta hankkeiden kautta rahoitusta on voitu kohdentaa kehittämistyöhön ja parantaa opetuksen laatua. Ryhmäkokoja on voitu pienentää viime vuosina tasa-arvo -hankkeen rahoituksen myötä. Tälläkin hetkellä meillä rahoitetaan hankkeen avulla yhtä yläkoulun ryhmää, alakoulun resurssiopettajaa ja 5:ttä jakotuntia. Opettajien digiosaamisen tueksi olemme voineet kohdistaa hankkeen kautta rahoitettua tutortoimintaa. Liikkumisen edistämisen tueksi olemme hankkeiden avustuksella palkanneet parhaimmillaan yhtäaikaisesti kolme liikuntakoordinaattoria. Hankerahoituksen turvin olemme toteuttaneet kansainvälistä yhteistyötä, joustavan perusopetuksen yhteistyötä seudullisesti, toteuttaneet kerhotoimintaa sekä seudullista täydennyskoulutusta Pirkanmaalla.

2010-luku on ollut myös investointia sivistykseen. Vuosikymmenen alussa investoitiin kahteen uuteen varhaiskasvatusyksikköön. Väistötilavuosien jälkeen perusopetus sai uuden hirsikoulun, joka tarjoaa osittain opetusta myös vuosiluokille 1-9 kädentaitojen ja pienryhmäopetuksen kautta. Toisen asteen uusi yksikköä on rakennettu ja se on parhaillaan valmistumassa juuri vuosikymmenen vaihteeseen. Liikuntahallin peruskorjauksen sijaan päätettiin rakentaa kokonaan uusi, sunnittelu käynnistyi vuosikymmenen lopulla.

2010-luku on vahvistanut otettaan myös hyvinvoinnin vuosikymmenenä. Oppilashuoltoon on resursoitu rekrytoimalla toisen asteen psykologi ja kuraattori. Perusopetukseen saimme koulupsykologin. Perhetyöntekijöitä on palkattu sekä sivistykseen, että sosiaali- ja terveystoimeen. Hyvinvointia on seurattu erilaisten kyselyiden tulosten kautta ja pyritty muodostamaan kuva hyvinvoinnin tilastamme.

2020-luku, mitä se tuo tullessaan? Toisen asteen kampuksen käynnistymisen myötä meillä on väkilukuun suhteutettuna lähes 10% opiskelijoita. Uusi liikuntahalli valmistuu ja lisää mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen. Meillä on vieläkin laaja lähikouluverkko, joka mahdollistaa lyhyet etäisyydet alakouluihin. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan itse. Suunniteltu maakuntauudistus siirtyi, liekö tulossa tällä vuosikymmenellä?

2020-luku, sinne tummempaa pilviharsoa taivaanrantaan tuo valtakunnallinen syntyvyyden kehitys, joka heijastuu myös meille. Hoidon ja hoivan tarpeen kasvu, sekä vahva hyvinvoinnin sekä pahoinvoinnin periytyminen. Kykymme tuottaa hyvinvoinnin palveluita sillä rahoituksella jonka saamme toteutettua, on muuttunut viime vuosina yhä haasteellisemmaksi. Haaste on valtakunnallinen.

Tässä ja nyt. Paljon on hyviä asioita tapahtunut ympärillämme. Vaikka toimintaympäristön muutostahti on kova, tulevalle vuosikymmenelle astutaan luottavaisin mielin. Keskeisimpiä taitoja meille kaikille ovat uuden oppiminen, muutoksen hyväksyminen osaksi arkea ja tulevaan luottaminen. Otetaan uusi vuosikymmen vastaan kasvattaen, opettaen ja käyttäytyen toisia kunnioittaen, rakentavaan keskusteluun kannustaen sekä ympäristöämme arvostaen. Kasvatusta, opetusta ja hyvinvoinnin edistämistä tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Kiitos työstänne; toimivan arjen pyörittämisestä, kaikista pienistäkin hyvinvointia edistävistä teoista, positiivisen ilmapiirin edistämisestä, kannustuksesta.

Hyvää joulun odotusta ja uuden vuosikymmenen alkua, Tapio Ala-Rautalahti


Kesää kohti!

 ”Aivot on lihas ja minä personal trainer” – slogan on kirjattuna pinssiin, jonka omistan. Näin koululaisten kesäloman kynnyksellä on hyvä huokaista, että ”lihas kasvaa levossa”. Lukuvuoden mittainen reenikausi päättyy, on aika tuuletta ajatuksia, levätä ja tehdä asioita, joita arjen hektisyydessä ei ennätä.

Kulunut lukuvuosi Ikaalisissa oli monella mittarilla jälleen askel kohti tulevaisuuden kuntaa. Syksyn aikana uusi valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian. Keskiöön nousivat elinvoima, hyvinvointi, kokeilut ja kehittäminen sekä tasapainoinen talous. Keskeisiksi toiminnan arvoiksi nousivat asiakaslähtöisyys, yritysmyönteisyys sekä avoimuus. Näitä tavoitteita tukemaan valmistui uusi hyvinvointikertomus, johon asetettujen tavoitteiden toteuttaminen edistää hyvinvointia koko kunnan tasolla.

Sivistystoimessa tavoitteiden jalkauttaminen alkoi toden teolla vuoden alusta. Talousarvion käyttösuunnitelmaan kirjattiin konkreettisia saavutettavia tavoitteita, joita vuoden 2018 aikana tullaan toteuttamaan. Suurtuotevastaavat sekä yksikköjen johtajat olivat mukana kehittämässä ja alustamassa tulevaa syksyä osaston strategiapäivissä. Hyvinvoinnin edistäminen sai lisäresurssia, kun meillä aloitti uusi koulupsykologi. Uusi Ikaalinen -koulutusohjelman toinen aalto käynnistyi ja sivistystoimessa aloitti viisi uutta sisäistä kehittäjää. Innostus ja inspiraatio nousivat arjen aherruksesta.

Elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen taloudellisesti isoin panostus oli keskustan alueelle rakennettu uusi koulu, joka sai nimekseen ”Valkean ruusun koulu”. Koulun ensimmäinen lukuvuosi on nyt lopuillaan. Rehtori Riku Rahikka tiivisti henkilökunnan kevätkahveilla, että vuoden aikana koulussa tutustumassa käyneet vierailijat olivat oppimisympäristön lisäksi kiinnostuneita erityisesti siitä, miten uusi tiimityöskentely ja toimintakulttuuri on saatu rakennettua toimivaksi.

Lähiliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman valmistuttua keskustan alueelle päätettiin alkaa toteuttaa pesäpallokentän pinnoitteen uusintaa. Myönteinen avustuspäätös saatiin tällä viikolla ja kentän olisi tavoitteena valmistua Sata-Häme Soi -juhlaviikolle. Toukokuun viimeisenä päivänä oli luvassa Kilvakkalan koulun oppilaille hieno päivä, sillä koulun lähiliikuntapaikkojen kehittäminen huipentui uuden minipeliareenan käyttöönottoon. Kesän aikana tullaan linjaamaan myös sitä, tehdäänkö liikuntahallille peruskorjaus, laajennus vai lähdetäänkö valmistelemaan uuden hallin rakentamista.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön tuli keväällä muutos, yksityisen palveluntarjoajan jouduttua lopettamaan toimintansa. Keskeisimpänä sisällöllisenä kehityksenä lukuvuoden aikana oli uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto. Rakennamme yhdessä lasten yksilöllistä kasvun ja oppimisen polkua jo elämän ensimetreiltä alkaen.

Vapaa-ajan ja kulttuuripalveluiden myönteinen kehitys jatkui kevään aikana. Nuoriso- ja liikuntatoimen vastuuviranhaltija Sarkosen Sari toimii myös hyvinvointikoordinaattorina ja kokoaa hyvinvointikertomusta, jonka tavoitteena on auttaa kehittämään hyvinvointia poikkihallinnollisesti. Kirjasto vahvistaa edelleen otettaan monipuolisina kulttuuripalveluiden tuottajana. Kulttuuritoimessa avattiin kulttuurikulma sekä tehtiin yhteistyötä toisen sektorin opiskelijoiden kanssa, Altin salin elokuvatarjonta oli kevään aikana laaja ja monipuolinen. Kansalaisopiston tavoite toteuttaa opistotoimintaa mahdollisimman laajasti toteutui ja saimme toteuttaa uutta toimintaa myös Pukaraan, jonne valmistui vuoden aikana uusi kylätalo.

Toisella asteella päätös rakentaa uusi koulukampus nykyisen Ikatan alueelle vahvistaa elinvoimaamme toisen asteen koulutuksen saralla. Rakennuksen suunnittelu on parhaillaan etenemässä hyvää vauhtia. Syksyllä SASKY:llä aloittaa myös uusi E-sports -ohjaaja, joka tarjoaa koulutusta elektronisen urheilun saralla, valtakunnallisesti merkittävän kädentaitotarjonnan lisänä. Ikaalisten lukion oppimistulokset olivat jälleen erinomaisella tasolla ja voimme olla jälleen myös seudullisessa vertailussa ylpeitä omasta pienestä lukiostamme. Ensi vuonna uusia opiskelijoita aloittaa noin kolmekymmentä, oppilasmäärän kasvaessa kymmenellä, jälleen lähemmäs sataa.

Monen monta asiaa on totetutettu ja työn alla – haasteitakin horisontissa. Nyt kuitenkin tässä hetkessä, koululaisten kesäloman koittaessa, on aika kiittää kaikkia toiminnassamme mukana tämän lukuvuoden ajan olleita ja toivottaa oikein nautinnollista kesäaikaa!

vs. sivistysjohtaja
Tapio Ala-Rautalahti

Jouluinen tervehdys sivistysjohtajalta!

Kulunut syksy omalta osaltani sujunut perehtyessä monipuoliseen kuntakenttään, jossa sivistysosasto on olennainen osa. Miten syksy sitten sivistysosastolla on sujunut? Siitä seuraavassa.

Syksy jatkui varhaiskasvatuksen osalta uuden varhaiskasvatussuunnitelman käytännön toteutuksella ja käytänteiden rakentamisella. Merkittävä uudistuminen, jossa myös suunnitelmatasolla huomioidaan lapsen kasvun- ja opinpolku sekä laaja-alaisen osaamisen kehittyminen. Ajan kanssa toteutunut muutos lasten tarhauksen käsitteestä kasvun ja kasvatuksen polkuun on merkittävä ja korostaa huoltajien kanssa tehtävää kasvatuskumppanuutta. Oli hienoa tavata varhaiskasvatuksen itsenäisyypäiväjuhlan jälkeen kasvatuksen ammattilaisia, joiden arjen toiminnan kautta kulkee iso osa tulevaisuuden tekijöistä. 

Esiopetussuunnitelmat ja perusopetussuunnitelmat ovat uudistuneet viime vuonna. Perusopetuksen seitsemännet luokat jatkoivat yhteiskouluun uusien opetussuunnitelmien siivittämänä. Siinä missä vuosiluokilla 1-6 siirryttiin suoraan uuteen opetussuunnitelmaan, vuosiluokilla 7-9 siirtyminen tapahtuu portaittain. Toimintakulttuurin muutos vaatii yhteistä keskustelua pedagogiikan kehittämisestä. Olen ilokseni huomannut, että käymäni ja seuraamani keskustelut ovat siirtyneet ”kirja vs. tietokone” tasolta siihen, miten asetetut oppimistavoitteet saavutetaan hyödyntämällä monipuolisia välineitä. Syksyn puolikas veso sekä digitutorien arvokas toiminta antaa edesauttaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä. Meillä Ikaalisissa välineitä on merkittävästi hankittu vastaamaan tähän kehitystarpeeseen. Samalla toimintaympäristö muuttuu ja resursointi oppilashuollolliseen toimintaan antaa lisää työkaluja arjen hallintaan. Koulupsykologin määrärahavarauksen myötä kaupungin perusopetukseen on haussa uusi työntekijä, joka on yksi palanen arjen tukitoiminnassa.

Toisella asteella lukion osalta hyvät oppimistulokset ja monipuolinen markkinointi ovat toimineet hienosti, edesauttaen palvelun pysyvyyttä paikkakunnalla. Merkittävä investointi SASKY:n uudisrakentamiseen vahvistaa Ikaalisten asemaa myös valtakunnallisena toisen asteen koulutuskeskuksena. Opiskelijamäärien ylläpitämiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttavat myös tulevaisuudessa siihen, että vapaaehtoinen hakeutuminen toisen asteen koulutukseen Ikaalisissa pysyy vahvana. Tulevaisuudessa toisen asteen ammatillinen reformiuudistus vaikuttaa merkittävästi työssäoppimisen tullessa yhä voimakkaammin käytänteeksi myös toisella asteella. #Uusilukio –lukiouudistuksen tekeminen ajoittuu hallituskauden toiselle osalla ja tällä hetkellä käydään vilkasta keskustelua siitä, miten yhteiskunnallinen muutos heijastuu lukion oppimissisältöihin ja pedagogiikkaan. Huomion arvoista on, että myös lukion opetussuunnitelma uudistettiin edellisenä vuonna.

Kirjastolaki uudistui vuoden alusta ja uudistettu kulttuuritoimintalaki on tulossa lausuntokierrokselle. Kirjaston osalta lisääntynyt tapahtumantuotanto on lisännyt kirjaston käyttöastetta ja monipuolinen tarjonta tavoittaa ihmisiä myös perinteisen lainaajaryhmän ulkopuolelta. Lukutaito on myös yksi merkittävimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä asioista, joten voimme olla ylpeitä palvelusta, joka on jokaisen saavutettavissa. Unohtamatta yhdessä Hämeenkyrön kanssa toimivaa liikkuvaa kirjastoa – kirjastoautoa.

Nuoriso- ja liikuntatoimen osalta on vastattu yhteisöllisyyden tarpeen kasvuun lisäämällä Vienolan aukioloaikoja sekä toteuttamalla nuorille monipuolisia tapahtumia. Kylien lasten- ja nuorten kokoontumista järjestää mm. 4H. Liikuntatoimen hankkeiden ja hyvinvointikoordinaattori Sarin kanssa on jatkettu syksyn aikana hyvinvointikertomuksen valmistelua. Tulevaisuuden uudistukset pohjaavat yhä enemmän kunnan perustehtävää hyvinvoinnin edistäjänä.

Vapaa sivistystyö, eli totutummin kansalaisopisto tarjoaa paikallisesti mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan. Tulevaisuuden kansalaisopiston tehtävä ja yhteiskunnallinen rooli on myös rakentumassa kehittämishankkeen kautta. Tarjoamme kevään aikana jokaiselle mahdollisuuden osallistua kehittämiseen. Ja olisi meillä tällä hetkellä yksi matematiikan peruskurssi vailla opettajaa. Kiinnostaisiko? Ota yhteyttä! Myös vapaan sivistystyön opetussuunnitelmatyö on muuten tällä hetkellä käynnissä. Meillä taiteen perusopetusta tarjotaan yhteistyössä SASKY:n Ylä-Satakunnan musiikkiopiston kanssa. Keväällä toteutuu uutena mm. 3D-tulostamisen peruskurssi.

Yllä olevan alustuksen voisi nopeasti vetää yhteen termillä ”muutos”.  ”Muutoksen yhteydessä koetaan vastarintaa ja vaaditaan
perusteluita”. ”Muutos on mahdollisuus.” Aikansa iskulauseita.  Ahdistaakin joskus.

Maailma ympärillämme kehittyy ja meidän pitää pysyä siinä mukana. Ennakoiminen on haastavaa, mutta sopeutuminen tilanteeseen vaatii kykyä ja halua uudistua ja kehittyä. Se on vaativaa, mutta myös palkitsevaa. Asiakaskäynti sängynpohjalta terveysasemalle etäyhteydellä, virtuaaliopinnot tai tämän tekstin kirjoittaminen ja lähettäminen paikallisesta kahviosta mahdollistuvat. Toisaalta fyysisten vuorovaikutustilanteiden merkitys virtuaaliympäristöiden myötä kasvaa. Tampere3 yliopiston strategiassa tavoitellaan opiskelijoita ja opettajia ympäri maailman. Oppiminen tapahtuu missä ja milloin vain. Esimerkiksi rikkinäisen kupinkorvan tai ovenkahvan voi uudistaa tulostamalla 3D laitteella uuden. Kaikki kasvun ja oppimisen suunnitelmat ovat uudistuneet viimeisten vuosien aikana. Paljon tapahtuu ympärillämme.

Syksyn osalta merkittävin tapahtuma oli tietenkin 100-vuotiaan Suomen juhlinta. Yli kaksituhatta vierailua #yhdessä juhlimassa itsenäisyyttä. Yhdessä suunniteltu ja tehty. Yhdessä myös mennään eteenpäin. Yhdessä tehden ja toimien, perustellen ja kysyen saamme parhaat tulokset aikaan. Eri näkökulmat huomioidaan paremmin. Uskon, että yhdessä toimimalla ”jokaisen on mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa”, kuten opetushallituksen pääjohtaja linjasi tulevaisuuden vision.


Alustus venyi, tiivistän se vielä lyhyemmin näin:

"Kiitän teitä kaikkia syksyn yhteistyöstä ja toivotan rauhallista joulunaikaa!"

Tapio Ala-Rautalahti, vs. sivistysjohtaja

 ps. Ai, niin –lupaus uudelle vuodelle. Lupaan kehittää entistä vuorovaikutuksellisempaa toimintatapaa, yhdessä teidän kanssanne.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä