Koulun järjestyssäännöt

Kilvakkalan koulun järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt koskevat Ikaalisten kaupungin Kilvakkalan koulun oppilaita ja henkilöstöä koulun työaikana. Säännöt ovat voimassa myös koulun ulkopuolisessa toiminnassa, kuten opintoretkillä ja leirikouluissa. Säännöt koskevat myös aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Sääntöjen tarkoitus on turvata koulutyön sujuvuus sekä oppilaiden turvallisuus ja viihtyisyys.

Koulun päätyttyä oppilaat siirtyvät välittömästi joko iltapäiväkerhoon tai kotimatkalle.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Koulun opetus on maksutonta. Opintoretkien rahoitusta voidaan täydentää talkoilla ja yrittäjyyttä tukevilla tempauksilla. Kouluympäristön tulee olla turvallinen ja virikkeinen. Koulukiusaamisen estämiseksi koululla tulee olla selkeä kiusaamisen puuttumiseen ohjaava suunnitelma.

Kielelliset, kulttuuriset ja uskonnolliset erot eivät saa vaikuttaa opetuksen tarjontaan. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulun työpäivänä.

Turvallisuus

Lumipallojen heittely on sallittu vain kesäloman aikana.
Pyörät ja muut kulkuvälineet säilytetään niille varatuissa paikassa ja sinne ei mennä välituntisin.
Sukset säilytetään koulupäivän aikana puukoulun seinustalla ja öisin ulkovessoissa.
Jäälle mennään vain kypärä päässä.
Välitunneilla saa leikkiä vain sellaisia leikkejä, joissa toista oppilasta ei vahingoiteta.

Ilmoitathan aikuiselle, jos huomaat jonkun esineen rikkoutuneen.

Kurinpito
Koulun kurinpitokeinot ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan poistaminen koulusta loppupäivän ajaksi ja kirjallinen varoitus.
Jokaisesta väkivaltatapauksissa tehdään väkivaltailmoitus, josta ilmoitetaan kotiin. Jos lukuvuoden aikana ilmoituksia kertyy oppilaalle kolme, asia käsitellään koulun oppilashuoltoryhmässä. Koulun henkilökuntaan kohdistuvasta väkivallasta ilmoitetaan aina myös kasvatusjohtajalle.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Huolehdin omista tavaroistani. Säilytän tavaroitani ja vaatteitani niille sovituissa paikoissa.
Kunnioitan koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta.
Palautan kaikki käyttämäni tarvikkeet ja välineet omille paikoilleen.
Siivoan omat sotkuni työskentelyn lopuksi.
Jos tahallisesti hajotan tai sotken koulun tai toisten omaisuutta, olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon tai puhdistamaan ja järjestämään tekemäni sotkut.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Mobiililaitteita ja niihin verrattavia laitteita voidaan käyttää osana opetusta opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Välitunnilla liikun, virkistyn ja juttelen kavereiden kanssa.

Oleskelu ja liikkuminen
Pysyn välituntisin välituntialueella, joka on merkittynä kaikista opetustiloista löytyviin karttoihin (liite 1).
Kysyn aina luvan välituntivalvojalta, jos menen urheilukentälle tai takapihan pusikkoon.
Poistun koulupäivän aikana koulun alueelta vain, jos se kuuluu opetukseen tai minulla on siihen opettajalta lupa.
Koulumatkalla käytän aina pyöräilykypärää.
Koulun tiloissa liikun rauhallisesti kävellen.
Aamulla odotan ulkona koulun alkuun asti.
Välitunnin voin viettää sisällä sääolosuhteiden vaatiessa opettajan luvalla.

Hyvä käytös
Tervehdin kohteliaasti kaikkia koulussa olevia.
Puhun ystävällisesti ja asiallisesti.
Otan toiset huomioon.
Olen auttavainen.
Saavun ajoissa oppitunneille.
Oppitunnin päätyttyä siirryn viivyttelemättä välitunnille.
Annan työ- ja opiskelurauhan.
Huolehdin tunnollisesti minulle annetuista tehtävistä.
Noudatan annettuja ohjeita.

Päihteet ja vaaralliset esineet
En tuo kouluun päihteitä enkä aseita.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt liitetään koulun lukuvuosisuunnitelmaan, Wilmaan ja pedanettiin.

Järjestyssääntöjen toteutumista seurataan opettajien kokouksissa sekä oppilashuoltoryhmässä.

Säännöt tarkistetaan kevään arviointi-illassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä