Aamu- ja iltapäivätoiminta

Päikky

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on elokuussa 2019 otettu käyttöön Päikky-järjestelmä. Huoltajat saavat käyttäjätunnukset kirjeitse samalla, kun lapsi hyväksytään aamu- ja iltapäivätoimintaan. Kirjeessä on tunnusten lisäksi myös ohjeet palvelun käyttöön.

Hoitoajat varataan Päikyn kautta. Pelkkä ilmoitus ohjaajille ei siis enää riitä. Hoitoajat pitää varata reilua viikkoa ennen hoitoajankohtaa. Viikon 33 sunnuntai-iltaan mennessä varataan siis viikon 35 hoitoajat.

Ohjaajat kirjaavat lapset hoitoon tullessa ja pois lähtiessä.

Laskutus tehdään suoraan Päikky-ohjelman tietojen perusteella.

Aamu- ja iltapäiväkerhot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

Kilvakkalan koulussa järjestetään lukuvuonna 2019–2020 aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta tapahtuu koulun tiloissa koulunkäynnin ohjaajien ohjauksessa. Aamutoimintaa järjestetään päivittäin kello 7.00-10.00 ja iltapäivätoimintaa 13.00–16.30. Jos esikoululainen tarvitsee hoitoa ennen seitsemää, se järjestetään Kilvakkalan päiväkodissa. Tätä varten pitää täyttää päivähoitohakemus.

Ikaalisten kaupungin ottamat vakuutukset kattavat aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat. Toiminta on tarkoitettu esiopetuksen ja 1-2 luokkien oppilaille sekä kaikille yksilöllistä opetussuunnitelmaa noudattaville oppilaille. Muiden vuosiluokkien oppilaita otetaan ryhmiin vain, jos niissä on tilaa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet on määritelty koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa.

Toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnalla luodaan turvallisuutta lapsen fyysiseen ja sosiaaliseen kasvuympäristöön. Keskeisiä tavoitteita ovat:
  • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
  • tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
  • eettisen kasvun tukeminen
  • osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen

Aamu- iltapäivätoiminnan sisällöt

Aamu- ja iltapäivätoiminta suunnitellaan lapsen tarpeet huomioiden ja niin, että se tukee koulun kasvatustavoitteita ja toimintaperiaatteita. Toiminta sisältää mm. ohjattua askartelua, leikkejä ja liikunta sekä toisaalta lepoa, itsenäistä läksyjen tekoa, ja vapaata leikkiä. Aamukerhossa voi syödä omia eväitä tai ostaa aamupalan (1 e). Esikoululaisilla aamupala sisältyy hoitomaksuun. Iltapäiväkerhossa syödään välipala klo 14.00.

Yhteystiedot

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä antavat:

Sivistysjohtaja Tapio Ala-Rautalahti 044 7306 115

Kilvakkalan koulun johtaja Marjo Heikkilä 044 7301 288

Kilvakkalan koulun vastaava kerho-ohjaaja Päivi Raipala 044 7301 433

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat tavoittaa koululta numerosta 044 7301 433