Korona-asiaa

Koronaohjeistus 14.1.2022

Vuolenkosken koulun koronaohjeistusta koottuna eri lähteistä 14.1.2022.

Tämä ohjeistus on muokattu rehtori Ari Toropaisen laatimasta yläkoulun ohjeesta Vuolenkosken koululle sopivaksi.

Jos epäilet altistumista, ilmoita tilanteesta oman luokan opettajalle ja rehtorille Wilman välityksellä. Opettajalle tai rehtorille voi myös soittaa.

PHHYKYN suositukset ja alla linkki koronaohjesivuille

https://paijat-sote.fi/koronavirus/alueelliset-suositukset/

Koronaepidemia jatkuu, joten noudatamme tutuksi tulleita koronasääntöjä:

1. Sairaana ei tulla kouluun.
2. Käsiä pestään usein ja pesujen välissä käytetään käsidesiä tarpeen vaatiessa.
3. Vahva maskisuositus on 4-6 luokkalaisilla. 3.-luokkalaiset pitävät maskeja, koska toimimme yhdysluokissa. Halutessaan myös 1-2 luokkalaiset saavat käyttää maskia. Meillä koulukuljetuksessa kaikki kyydissä olevat ovat vahvan maskisuosituksen piirissä.
4. Pidetään riittävä turvaväli, mahdollisuuksien mukaan 2 m.

Vuolenkosken koulun suositukset, jos epäilet altistumista. (Mukana myös HS uutinen 13.1.2022 STM:n testauksen ohjeistuksesta)

Vuolenkosken koulun ja päiväkoti Nuppulan lapsilla ja oppilailla on tällä hetkellä mahdollisia korona-altistuksia saatuna eri lähteistä. Tarkemmin asiaa ei voi eritellä, mutta jokaisen on hyvä noudattaa perusvarokeinoja ja seurata omaa terveyden tilaansa. Lapsi tulee kouluun ja hoitoon vain terveenä. Jos epäillään koronatartuntaa, täytyy tehdä kotitesti ja mahdollisuuksien mukaan varmistaa tulos virallisella testillä. 

Oireeton altistunut saa jatkaa päiväkodissa, koulussa, töissä. Turhia sosiaalisia kontakteja tulee välttää vapaa-ajalla seurannan aikana eli harrastustoimintaan/juhliin/kokoontumisiin osallistumista tulee välttää.

HS 13.2.2022 uutisen mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeen: Oireettomille altistuneille kotitesti tehdään vähintään kahdesti kolmen päivän välein. Virallista testiä suositellaan paikallisen testauskapasiteetin puitteissa. Uutisen mukaan omaehtoisen karanteenin voi päättää kun " viimeisimmästä altistumisesta on kulunut vähintään kolme päivää".

Seuraavaksi koulullemme tulleita ohjeita Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) ja Lahden kaupungin sivistyspalveluista (Lsiv) sekä ennen joulua tullut viesti Kymsotelta, jota voidaan vielä soveltaa. 

Koulujen terveysturvallisuus (ote OKM:n viestistä 10.1.2022) 

Ministerityöryhmä pitää tärkeänä sitä, että koulujen ja oppilaitosten terveysturvallisuutta parannetaan vauhdittamalla lasten ja nuorten rokotuksia ja lisäämällä kotitestaamista. Testausta suositellaan tehtäväksi kahdesti viikossa perusasteen ja toisen asteen oppilaille. Jos opetusryhmässä todetaan useita tartuntoja, voidaan testausta lisätä tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä esimerkiksi 3-5 kertaan viikossa.

Muita koulujen terveysturvallisuutta lisääviä toimia ovat tehostetut maski- ja karanteenikäytännöt ja vaikeassa alueellisessa epidemiatilanteessa käyttöön otettavat poikkeukselliset opetusjärjestelyt, esimerkiksi hybridiopetus tai tilanteen vaatiessa siirtyminen paikallisilla päätöksillä etäopetukseen. THL:n suosituksen mukaisesti valtakunnallista etäopetussuositusta ei anneta.

Lahden kaupungin sivistyspalveluiden viesti 10.12.2022, jota voidaan soveltaa myös Vuolenkosken koululla

Koronatapausten yksityiskohtaista jäljitystä kouluissa ja varhaiskasvatuspaikoissa ei enää tehdä

Päijät-Hämeen koronatapaukset ovat aiempaan verrattuna kolminkertaistuneet. Tämän vuoksi hyvinvointiyhtymän koronajäljityksessä on tällä hetkellä mahdollista keskittyä vain korkean riskin tartuntatilanteisiin eli tapauksiin, joissa on riski sairastua vaikeisiin tautimuotoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa hyvinvointiyhtymä tiedottaa kouluihin ja päiväkoteihin yksikön koronatapauksesta, mutta yksityiskohtaista jäljitystä toimipaikoissa ei enää tehdä. (Kirjoittajan kommentti: Hyvinvointiyhtymän ilmoittaminen ei ole lainkaan varmaa.)

Hyvinvointiyhtymän ohjeen mukaan koronatartunnan saaneet tai tartunnan saaneiden lasten huoltajat voivat ilmoittaa sähköisesti lähikontakteja, joiden karanteenin tarve erikseen arvioidaan. Karanteeneja voi siis jatkossakin luokkiin ja ryhmiin tulla, mutta mahdollisten altistuneiden nimilistoja kouluista ja päiväkodeista ei hyvinvointiyhtymälle enää toimiteta. Tieto koronatapauksesta välittyy koulun ja päiväkodin kautta kyseisen luokan ja ryhmän lasten huoltajille.

Hyvinvointiyhtymä suosittaa seuraamaan lasten ja perheenjäsenten vointia. Alle 12-vuotiaiden lasten lieviä oireita voi seurata ilman testausta, mikäli tiedossa ei ole altistumista koronalle. Jos altistus on tiedossa, niin koronatesti on aiheellinen. Toimintaohje Päijät-Soten verkkosivuilla: https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirustestit/

KymSoten oirearviointiseuranta -ohje 18.12.2021

Jos on mahdollisesti altistunut Covid-19 virukselle.

THL:n suosituksien mukaisesti altistuneita ei pääsääntöisesti jäljitetä päiväkodeissa, esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa, eikä määrätä tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Myöskään harrastusporukoita, joukkueharrastusryhmiä, sukujuhlia, pikkujouluryhmiä ym. ei jäljitetä.

Altistuneet ohjeistetaan oirevointiseurantaan 10 vrk ajaksi altistumispäivästä eteenpäin.  

Oireeton altistunut saa jatkaa päiväkodissa, koulussa, töissä. Turhia sosiaalisia kontakteja tulee välttää vapaa-ajalla seurannan aikana eli harrastustoimintaan/juhliin/kokoontumisiin osallistumista tulee välttää. Suosittelemme välttämään rokotettujenkin riskiryhmäläisten tapaamisia sekä sairaala/-laitoskäyntejä.

Kehotamme seuraamaan vointia ja hakeutumaan koronavirustestiin, mikäli vähäisiäkin koronavirukseen viittaavia oireita esiintyy. Oireisena kouluun, päiväkotiin tai työpaikalle EI SAA mennä. Oireisena jäädään aina kotiin.

Koronaviruksen oireita voi olla

 • tavallisena flunssana pidetyt oireet, kuten nuha ja räkäisyys, nenän tukkoisuus, aivastelu
 • kurkun tai nenän kutina
 • yskä
 • kurkkukipu tai kurkun karheus
 • päänsärky
 • haju -ja/tai makuaistin häiriöt
 • väsymys tai voimattomuus
 • lihaskivut
 • hengenahdistus
 • pahoinvointi, oksentelu
 • ripuli
 • vatsakivut
 • kuume

Pelkästään oireiden perusteella ei voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri. Tämä tulisi varmistaa terveydenhuollossa tehdyllä koronavirustestillä. (Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtyä testiä.)

Koronavirus oirearvion voitte tehdä osoitteessa www.omaolo.fi tai osoitteessa koronabotti.hus.fi

Omaolosta ja koronabotista saa myös varattua ajan näytteenottoon.

Mikäli sähköisten palveluiden käyttäminen ei onnistu, voitte olla yhteydessä

päivystysapunumeroon 116117, josta saatte neuvontaa ja varattua ajan koronavirustestiin. 

 

Koulukuljetusohjeet Lahden seutu

Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

 

Miten koronavirus tarttuu?

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Koronavirukset ovat kuitenkin rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä.

Suojautumisen periaatteet:

1. varmistetaan, että oppilaat eivät matkusta sairaana ja että kuljettaja ei tule sairaana tai oireisena töihin. Tämä on tärkein suojautumistoimenpide.

2. pidetään etäisyyttä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely). Tämä koskee sekä oppilaita että kuljettajaa.

3. korostetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa

4. huolehditaan käsihygieniasta

5. huolehditaan kulkuneuvon siisteydestä ja pintojen puhtaudesta


Oppilaiden ja kuljettajan ohjeistaminen

Oppilaita ja kuljettajia tulee tiedottaa siitä, että sairaana matkustamista tulee välttää.

Pitämällä etäisyyttä henkilöiden välillä voidaan vähentää pisaratartunnan riskiä. Tarkkoja ohjeita siitä, mikä on oikea etäisyys ei voi antaa, koska siihen vaikuttavat mm. auton koko, ilman virtaukset, suodatus ja vaihtuminen. Tärkeää on pitää etäisyyttä niin paljon kuin tilan luonne käytännön toiminnan järkevän toteuttamisen kannalta sallii.

Oppilaan kulkeminen kuljettajan ohitse ei sinänsä aiheuta merkittävää altistumistilannetta kuten eivät myöskään lyhyet kontaktit ulkotilassa esimerkiksi matkatavaroiden käsittelemisen yhteydessä.

Esimerkkejä oppilaiden sijoittelusta:

· taksikuljetuksissa henkilöautolla suositeltavin oppilaan sijoituspaikka on takapenkin oikeassa reunassa. Suositeltavaa on myös, että takapenkillä on korkeintaan kaksi oppilasta eli keskimmäinen penkki pyritään pitämään tyhjänä. hyvä yskimis/aivastamis- ja käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Yhteydenotot terveydenhoitoon

· Jos oppilaalla epäillään COVID-19-tartuntaa, tulee häntä ja vanhempia neuvoa ottamaan puhelimitse yhteyttä terveydenhuollon päivystykseen.

· Jos kuljettaja epäilee saaneensa COVID-19-tartunnan, tulee hänen ottaa puhelimitse yhteyttä työterveyshuoltoon tai terveydenhuollon päivystykseen.

Koronavirusepidemian varo-ohjeet 1.8.2021- 

KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT VAROTOIMET VUOLENKOSKEN KOULUSSA 

(Vaaleampi teksti on OPH:n valmiiksi muotoilemaa. Tummennetut ja kursivoidut kohdat on muokattu koulumme toiminnan mukaisiksi.)

Koulussa työskennellään opetussuunnitelman mukaisesti. 

Perusopetuksen suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen opetussuunnitelmaan. Opetuksessa noudatetaan myös oppilaiden yksilökohtaisissa pedagogisissa suunnitelmissa (oppimissuunnitelma ja HOJKS) asetettuja tavoitteita. Kertaaminen, tukiopetus ja muut tuen käytännöt ovat käytössä niitä tarvitseville oppilaille. 

Rehtori vastaa lähiopetuksesta annettujen ohjeiden läpikäynnistä henkilöstön kanssa. Koulun toiminta suunnitellaan niiden mukaisesti. Muun muassa opettajien yhteisiä kokoontumisia tulisi välttää ja hyödyntää yhteydenpidossa etäyhteyksiä. 

 • Koulun koko henkilöstö kokoontui ma 9.8. sopimaan käytänteistä. 
 • Ohjeita suunnitellaan ja kehitetään jatkuvasti, kun OPH:n tai THL:n ohjeistus muuttuu.

Koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet. 

Oppilaiden näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat: 

 • Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä.  
  • Jokainen luokka toimii omassa luokkatilassaan.
  • Pikkuluokka on tilava ryhmittelytila. 
  • Käytävätiloja ei käytetä oppilaiden ryhmittelytiloina.
  • Liikuntahalli on koulun käytettävissä. 
  • Opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona.
 •  Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. 
  • Huolellinen käsienpesu ainakin kouluun tultaessa, välitunnilta tultaessa, WC-käynnin yhteydessä ja ennen ruokailua.
  • Käsidesin käyttö on suositeltavaa.
  • Yskimis- ja aivastusohjeistus kuten ennenkin. 
  • Jokaisen pulpetti on henkilökohtaista aluetta, joihin kukaan muu oppilas ei koske.
  • Oppilaat välttävät koskemasta valokytkimiin ja muihin ei välttämättömiin kohteisiin. 
  • Juoma-automaatit ovat käytössä. Ennen automattin käyttöä tulee kädet pestä huolellisesti. Oppilaalla on mahdollisuus käyttää juomiseen myös omassa pulpetissa säilytettävää mukia. 
 • Hygieniakäytäntöihin ohjaamisessa huomioidaan oppilaiden ikätaso.
  • Henkilöstö ja oppilaat käyttävät maskeja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ohjeistuksen mukaisesti.
  •  
 • Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa.
  • Välitunnille siirtyminen porrastetaan niin, että vain yksi ryhmä on kerrallaan eteistiloissa.  
  • Välitunnilta paluu tehdään niin ikään porrastetusti.
  • Ruokailu porrastetaan seuraavasti:
   • 5-6 lk klo 10.30. - 10.50. 
   • 3-4 lk klo 10.50. - 11.10. 
   • 1-2 lk klo 11.10. - 11.30. ja
   • eskari ja päiväkoti klo 11.30. - 11.50. 
 • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa huoltajia ja perheitä sekä yhteistyökumppaneita toimimaan niiden mukaisesti. 
  • Koulun piha-alueella liikkuu pääsääntöisesti vain Nuppulan ja koulun lapset/oppilaat/aikuiset. Yksittäistapauksissa tarkkaan harkiten huoltaja voi tulla koulun pihalle esim. tapaamaan opettajaa. 
  • Huoltaja hakee koulussa sairastuneen lapsensa terveydenhoitajan huoneesta kulkien koulurakennuksen päätyoven kautta. Hausta sovitaan luokan opettajan kanssa.
  • Huoltaja voi hakea poissaolevan oppilaan tavaroita koululta. Huoltajan sisälläoloaika tulisi kestää alle 15 minuuttia. 
  • Koulukuljetus toimii tavanomaisesti.
  • Terve lapsi odottaa huoltajaa koulun pihalla. --> Huoltaja odottaa parkkialueella. --> Lapsi kävelee huoltajan ajoneuvon luokse parkkipaikalle (puhelimen käyttö sallittua!).  

 
Henkilöstön näkökulmasta keskeisiä ovat seuraavat näkökohdat: 

 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit minimoidaan. Pidetään huolta riittävistä välimatkoista. 
 • Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja, mutta henkilöstön palavereja voidaan järjestää koulun sisätiloissa. 
 • Siirtymiä yksiköiden välillä saman päivän aikana pyritään välttämään.
 • Laaja-alainen erityisopettaja tulee koululle tiistaisin. Myös Nuppulan erityislastentarhanopettaja vierailee koulun tiloissa.
 • Kuraattori tulee koululle tiistaisin.
 • Kouluterveydenhoitaja tulee koululle kerran kuukaudessa keskiviikkoisin. 

 
Opetusryhmät ja opetuksen järjestäminen 

 • Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti luokanopettajan johdolla, jolloin opetusta voidaan eheyttää tuntijakoa noudattaen. 
  • Jokainen opettaja keskittyy pääsääntöisesti oman ryhmän opettamiseen luokan työjärjestyksen mukaisesti.  
  • Opettajien sovitut tuntivaihdot tehdään aikaisempaan tapaan.
 • Oppilaiden siirtymistä tilasta toiseen vältetään, ja suositeltavaa on, että kukin oppilasryhmä opiskelee omassa tilassaan. Erityistilojen, kuten käsityöluokan, turvallista käyttöä voidaan edistää välisiivouksilla. 
  • Liikunnassa huomioidaan välineiden käytön hygieenisyysseikat. 
  • Pallopelejä voi pelata, kunhan kädet pestään huolellisesti tunnin jälkeen.
  • Urheilukentälle viedään koulun välineet ja tuodaan ne sieltä myös takaisin. Ei käytetä urheiluseuran välineitä.  
 • Jos opetusryhmiä ei voida pitää erillään, pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan ja löytämään opetukseen sopivia tiloja.
 •  
 • Toisessa kotimaisessa sekä vieraissa kielissä, osa-aikaisessa erityisopetuksessa, suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksessa sekä oppilaan oman äidinkielen opetuksessa ja esimerkiksi valinnaisissa aineissa opetusryhmät koostuvat tyypillisesti eri luokkien oppilaista. Tällöin oppilaan opetusryhmä koulupäivän aikana voi vaihtua, jos opetusta ei voida muutoin toteuttaa. 
  • Saksan kieli opetetaan etäopetuksena niin, että oppilaat ovat koululla ohjaajan valvonnassa. 
  •  Laaja-alainen erityisopettaja tulee koululle tiistaisin.
 • Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Koulutyössä vältetään sellaisten yhteisten välineiden käyttöä, joita ei voida helposti pestä tai pitää puhtaana. 
  • Yhteisiä välineitä (esim. saksia) käytetään harkiten ja keskitetysti. Lainavälineet tulee puhdistaa huolellisesti vedellä ja saippualla, kun käyttö lopetetaan. 
  • Kun oppilas käyttää tvt-laitetta, pyyhkii hän sen huolellisesti niin kuin häntä on ohjeistettu. 
 • Monialaisia oppimiskokonaisuuksia voidaan rakentaa osaksi koulupäiviä.
 •  
 • Oppimisen arvioinnissa on hyvä muistaa, että sen tulee olla monipuolista ja perustua monipuolisiin näyttöihin, jotka on annettu jo lukuvuoden aikana.  


Oppimisen arviointi
 

Arviointi toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti. 


Poissaolot
 

Opetushallitus on laatinut ohjeen opetukseen osallistumisesta ja poissaoloista. 

 • Perusopetuslain perusteella esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §).  
 • Poissaoloon tulee aina hakea lupa. 
 • Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. 
 • Opetuksen järjestäjä ja koulu voivat tehdä yleisiä linjauksia poissaololupien myöntämisestä ottaen kuitenkin huomioon oppilaiden oikeus saada perusopetusta. 
 • Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti, heidän etunsa ja yksilölliset tilanteensa huomioiden.
 • Poissaoloihin liittyvissä menettelyissä hyvä yhteistyö ja pyrkimys yhteisen näkemyksen löytymiseen kotien kanssa on erityisen tärkeää.
 • Poissaoloihin liittyvistä käytänteistä ja niiden perusteista tulee tiedottaa huoltajia. 
 • Kouluun ei saa tulla sairaana. Jokainen vähänkin sairastava lapsi ja aikuinen tulee testata Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kulloisenkin ohjeistuksen mukaan koranatartunnan varalta. Poissaoloissa toimitaan testauspaikalta saatujen ohjeiden mukaan.
 • Huoltajat ilmoittavat opettajalle Wilma-viestillä oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa.
 • Kun luokassa on poissaoloja, päivittäinen opetuksen eteneminen kirjataan Pedanetiin, jotta poissaolijat voivat opiskella kotona luokan tahtiin. Myös WhatsAppin käyttö yksittäisissä poissaoloissa on mahdollista.
 • Jottei oppilas jäisi poissaolon aikana jälkeen opinnoissaan, on oppilaalle perusteltua antaa kotiin tarvittavat tehtävät ja opiskelumateriaalit. Oppilaan poissaolosta johtuva mahdollinen tukiopetuksen tai muun oppimisen tuen tarve tulee huomioida hänen palatessaan opetukseen (kouluun). 


Oppimisympäristöt ja koulun yhteiset tilaisuudet
 

Kouluun palattaessa oppilasryhmille järjestettävät retket lähikohteisiin, luonnossa liikkuminen ja virtuaaliset oppimisympäristöt ovat suositeltavia. Retkien suunnittelussa otetaan huomioon perusopetuksen maksuttomuuteen liittyvät ohjeet sekä oppilaiden mahdolliset rajoitteet tai eritystarpeet. 

 • koulukuljetusautoja ei käytetä retkien toteuttamiseen 
 • vain kävellen ja pyöräillen tehtävät retket ovat sallittuja 

Kouluissa voidaan järjestää oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia. Perinteisiä koko koulun yhteisiä kevätjuhlia vieraineen ei voida kuitenkaan pitää. Lukuvuoden loppuminen on tärkeä hetki ja osalle oppilaista koulun päättyminen tarkoittaa myös siirtymistä uuteen kouluun tai oppilaitokseen. Juhlahetket luovat yhteisöllisyyttä ja antavat mahdollisuuden muistaa ja kiittää yhteistyöstä. 


Kodin ja koulun välinen yhteistyö
 

Hyvä ja avoin kodin ja koulun välinen viestintä lisää molemminpuolista luottamusta. Viestinnän ymmärrettävyydessä tulee huomioida myös maahanmuuttotaustaiset huoltajat. Koteihin suunnattuun viestintään tulee kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi sairaustapauksien ilmoittamisessa. Vanhempainiltoja voidaan tarvittaessa järjestää etäyhteyksiä hyödyntäen. 

 • Tiedotus tapahtuu Wilma-viestein. Yleinen pitkään näkyvillä oleva ohjeistus löytyy koulun Pedanet-sivulta.

 
Koulukuljetukset 

Perusopetuksen oppilaat ovat perusopetuslain mukaisen kuljetusetuuden piirissä. Kuljetusjärjestelyt tulee suunnitella ja niistä pitää tiedottaa oppilaille ja heidän huoltajilleen hyvissä ajoin. 

Osa kuljetuksista tapahtuu vain koululaisia varten ostetuilla taksi- tai linja-autokyydeillä, osa julkisella liikenteellä. Kuljetusten riskiä tartunnoille tulee arvioida paikallisesti riskiryhmään kuuluvat oppilaat erityisesti huomioiden. Kuljetusten porrastamista on syytä harkita.

- Autoon tullessa tulee käsiin hieroa käsidesiä (on valmiina autossa).
- Kuljetusoppilaat eivät saa istua vierekkäin.
- Kuljetuksessa käytetään maskeja, jos Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä niin ohjeistetaan.

 Kouluruokailun järjestäminen 

 • Kouluille on paikallisesti laadittava selkeät kouluruokailuun liittyvät ohjeet, joissa huomioidaan yleinen hygienia, ryhmäkoot ja tarpeettomien lähikontaktien välttäminen. 
 • Koulujen ruokahuollosta vastaavien henkilöiden kanssa sovitaan kouluruokailun järjestämisestä. 
 • Tartuntoja ehkäistään välttämällä laajoja yhteisruokailuja ruokasaleissa. 
 • porrastus 
 • levitenapit  
 • Ruoat ja ruokaiuvälineet laitetaan esille jokaiselle ruokailuryhmälle erikseen.
 • Oppilas ottaa omat ksylitolipastillinsa tarjottimelleen jo ruokaa ottaessaan. 

 
Välitunnit 

Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa. Välitunteja on syytä porrastaa. On tärkeää, että kouluissa suunnitellaan ja ohjataan toimintaa välitunneilla lähikontaktien välttämiseksi. 

 • Välitunneille lähtö ja paluu porrastetaan. 
 • Opettajat suunnittelevat porrastuksen yhdessä.


Ohjaus ja tuki sekä oppilashuolto

Oppimisen ja koulun käynnin tuen sekä oppilashuollon toteuttamisessa noudatetaan opetussuunnitelmaa. Oppilashuollon toimintaa ohjaa koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. 
Oppilaita on hyvä valmistella kouluun paluuseen jo etäopetuksen aikana. Oppilaiden kanssa voidaan arvioida etäopetusjaksoa ja keskustella yhdessä koulun muuttuneista toimintatavoista loppukevään osalta.   

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä