Etäohjaajien tueksi

Avustajan tehtävät (Anita Zengeriltä saadut ohjeet ;-)

 • Käynnistää tietokoneet ja kytkee tarvittavat laitteet (esim. kuulokemikrofoni tai web-kamera).
 • Auttaa oppilaita teknisissä ongelmissa.
 • Varmistaa, että oppilaiden tietokoneiden asetukset / web-kamera ja mikrofoniasetukset ovat oikeat
 • Seurata mahdollisuuksien mukaan tunnin kulkua omalta tietokoneelta. Avustajan ei tule käyttää omaa web-kameraa, eikä hänen tarvitse osallistua etätunnin tapahtumiin.
 • Jakaa oppilaille etäopettajan lähettämät materiaalit, esimerkiksi kokeet tai lisätehtävät.
 • Auttaa oppilaita tarpeen mukaan tarvikkeiden (värikynät, paperit tms.) ja tehtävien kanssa.
 • Valvoa yleistä järjestystä etätunnin aikana – oppilaat eivät saa poistua tietokoneen äärestä tunnin aikana, ellei opettaja ole antanut siihen lupaa.
 • Puuttua häiritsevästi käyttäytyvien oppilaiden toimintaan.
 • Ilmoittaa etäopettajalle oppilaita selkeästi haittaavista ongelmista (esim. mielipaha)
 • Kerätä koepaperit oppilailta ja lähettää ne etäopettajalle ohjeiden mukaan.
 • Jakaa oppilaille etäopettajan lähettämät varatehtävät ja valvoo tunnin kulkua silloin, kun etätuntia ei teknisten ongelmien takia voida pitää normaalisti.
 • Avustajan on oltava paikalla oppilaiden luona koko etätunnin ajan.
 • Chat on hyvä yhteydenpitoväline tuntien aikana myös opettajan ja avustajan välillä
 • Opettajien ja avustajien neuvokkuus tärkeää ongelmatilanteissa