Tunti 8.11.2018

Tee seuraavat tehtävät tunnin aikana

1) Kertaa relatiivipronominit
- UNITÉ 6, kohdat 9abcde, s. 176-179

a) 
Testaa qui, que/qu' ja -pronominien taitosi
b) Käy nopeasti lävitse de-prepositiota vaativia verbejä ja adjektiiveja
c) Harjoittele dont-pronominia

--------------------------------------------------------------------------

2) Opettele vivre-verbi
UNITÉ 6, kohta 8b, s. 176

a) Kuuntele taivutus ja opettele
b) Testaa taitosi 

------------------------------------------------------------------------------