U8 Et si je tournais la page...

Et si je tournais la page...

Mon cher journal

1 Päiväkirjamerkintöjä
1abcd Harjoittele sanastoa (p. 210-213) (QUIZLET) (© Tarja Virtanen)

2 Grammaire : menneen ajan ilmaiseminen (kertaus)
- Kertaa venir (QUIZLET)
Taivuta venir-verbiä

3
Mitä jos mentäisiin...


4 Grammaire : pluskvamperfekti
Muunna pluskvamperfektiin (© Tarja Virtanen, Otava)

5 Tunteenilmauksia
- Täydennä sentir*-verbillä (© Tarja Virtanen, Otava)

6 Grammaire : pronominien kertausta

Les retrouvailles

7 Jälleennäkemisiä
- Taivuta croire*-verbiä (© Tarja Virtanen, Otava)

8 Prononciation : c, g ja q -kirjainten ääntäminen

9 Järjestelyjä

10 Sanontoja