Mardi, le 27.8.2019

Kertaa asioita kirjasta ja tee sitten

1) Activité 6 Grammaire : passé composé (apuverbinä avoir)

Yhdistä lauseiden osat 
Kirjoita perfektiin (er-verbit)
Kirjoita perfektiin (ir-verbit) 
Kirjoita perfektiin (re-verbit)


2) Grammaire : connaitre* p. 89
- Valitse connaitre-verbin oikea muoto 
Täydennä connaitre-verbin oikealla muodolla 


3) Activité 10 Grammaire : kolmimuotoiset adjektiivit
Harjoittele vieux, viel, vieux, vieille, vieilles -adjektiiveja 
Harjoittele vieux, vieil, vieux, vieille, vieilles 2 -adjektiiveja 

Harjoittele beau, bel, beaux, belle, belles -adjektiiveja 
Harjoittele nouveau, nouvel, nouveaux, nouvelle, nouvelles -adjektiiveja

4) Jos aikaa, opettele sanastoa täällä

- 1b, 2b, 3bcd: harjoittele sanastoa (p. 70-77) (QUIZLET) 

- 5a, 6c, 7ab: harjoittele sanastoa (p. 80-81, 84-86) (QUIZLET)

- 8b: Harjoittele sanastoa (p. 87-88) (QUIZLET)

- 8d: Harjoittele sanastoa (p. 89) (QUIZLET)