Perusopetus iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

 

Perusopetuslain § 48 mukaista perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään Iisalmessa Hernejärven, Soinlahden, Kilpijärven, Kirkonsalmen, Edvin Laineen, Kangaslammin, Kauppis - Heikin ja Partalan koulun oppilaille. Toimintaa ohjaavat Perusopetuksen aamu – ja iltapäivätoiminnan perusteet, Iisalmen kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma sekä vuosisuunnitelma.

Iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1. - 2. luokkalaiset ja erityistä tukea tarvitsevat. Toiminta on vapaaehtoista. Perheillä ei ole subjektiivista oikeutta iltapäivätoimintaan. Kaikki Iisalmen kaupungin 1.- 2. luokkalaiset, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat saavat paikan iltapäivätoiminnasta. 

Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 12 – 17 välillä. Koulujen lomaviikkojen aikana tai lauantaikoulupäivinä ei ole iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa. Hakemukset löytyvät Wilmasta kohdasta hakemukset ja päätökset.
Haku onnistuu myös Suomi.fi –asiointipalvelun kautta tai palauttamalla paperisen lomakkeen lapsesi iltapäivätoimintaryhmään.

 

1.luokalle tulevien oppilaiden iltapäivätoimintaan haku toivotaan tapahtuman yhtä aikaa kouluun haun yhteydessä. Näin saadaan tieto seuraavan syksyn lapsimääristä.

Kun paikka on haettu 1. luokalla, se on voimassa automaattisesti 2. luokan kevääseen saakka, jos huoltajat eivät irtisano paikkaa aiemmin.

 

Irtisanominen tapahtuu Iisalmen Kaupungin iltapäivätoiminnasta vastaavalle ohjaajalle kirjallisesti sähköpostin kautta. Iltapäivätoimintaan ei ole varsinaista hakuaikaa vaan haku tapahtuu perheen tarvitessa palvelua. Paikkoja haettaessa huoltajille ei tule asiasta erillistä päätöstä.

Iltapäivätoiminnasta peritään Perusopetuslain mukaiset maksut. Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta maksun suuruuteen. Mahdollisista kesäkuun alkuun ajoittuvista päivistä ei peritä maksua. Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu- ym. materiaalit.

Perusopetuslaki 48 f § (19.12.2003/1136) mukaan, aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksu voidaan periä sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. (8.12.2006/1081).

Lisätietoja
vastaava iltapäivätoiminnan
ohjaaja Mari Ellola
p. 040 482 9030
mari.ellola@iisalmi.fi


Iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen

Hoidon tarve

euroa / kk

yli 3t/pv

yli 10 pv/kk

108,00 euroa

yli 3t/pv

alle 10 pv/kk

54,00 euroa

alle 3t/pv

yli 10 pv/kk

72,00 euroa

alle 3t/pv

alle 10 pv/kk

36,00 euroa


iltapäivähoitohakemus
Liitteet:

Lomake palautettavaksi iltapäivähoitopaikkaan
Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2019
Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma