Oppilashuolto

Oppilashuolto


Kattely pedanet kuva.jpg


Oppilashuolto

Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. 

Oppilashuollon tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan ja ehkäisemään oppimisen esteitä ja muita ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja puuttumaan niihin. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaiden vanhempien kanssa. Oppilashuolto jakautuu koulussa yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Keskeisiä asioita toiminnassa ovat oppilasryhmien ja kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti keskiviikkoisin joka kolmas viikko ja aina tarvittaessa. Ryhmän kokoonpanoa säädellään tarpeen ja tilanteen mukaisesti. Säännöllisiin kokoontumisiin osallistuvat aina rehtori, erityisopettajat, opettajaedustaja, terveydenhoitaja ja – kuraattori sekä koulusosionomi. Oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustaja sekä koulunkäyntiohjaajien edustaja kutsutaan ainakin lukukausien ensimmäiseen kokoontumiseen. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista. Yksilökohtainen oppilashuolto toteutuu siten, että luokanopettaja kokoaa tarvittaessa asiantuntijaryhmän yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi.

 

Rehtori, erityisopettaja ja luokanopettajat ovat tavattavissa oppilashuoltoasioissa päivittäin.
Kouluterveydenhoitaja Sanni Ranta-Aho p. 040 712 1084 on koulullamme maanantaisin ja torstaisin. 

Koululääkärin ajat ilmoitetaan myöhemmin.

Koulukuraattori Elisa Repo on koulullamme keskiviikkoisin.

Koulupsykologi Anni Pehkonen paikalla koululla tiistaina tai perjantaina.