Oppilashuolto

OPPILASHUOLTO

Opiskeluhuolto
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuolto:
- sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
- toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Sen avulla edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Kaikki toimijat oppilaitoksessa osallistuvat yhteisöllinen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä on tärkeä rooli yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Yksilöllinen opiskeluhuolto
- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja
- opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja
- monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jota toteutetaan asiantuntijaryhmässä

KOULUTERVEYDENHOITAJA
Kouluterveydenhoitajana Soinlahden koulussa toimii Erja Hynynen, joka käy koululla keskiviikkoisin (klo 8-11). Kouluterveydenhoitajaan saa yhteyden Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostitse, puh. 0403520986, sähköposti erja.hynynen@ylasavonsote.fi

KOULUPSYKOLOGI
Koulupsykologi tukee oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin.

Koulupsykologipalvelut toteutuvat toistaiseksi ostopalveluina. Koulupsykologipalveluja koskevissa asioissa olkaa yhteydessä lapsenne omaan luokanopettajaan.

LAPSIPERHEIDEN PALVELUOHJAUS
Ylä-Savon Sotella on lapsiperheille maksuton palveluohjaus. Puhelin on 0400-144 514 (arkisin 8-14)
Puhelinnumeroon voi soittaa, kun
- Olet huolestunut lapsestasi
- Perhesuhteissanne on ongelmaa
- Tarvitset apua kotiin tai tukea arjen askareisiin
- Haluat keskustella perheennne tilanteesta
- Et tiedä, mistä muualta kysyisit neuvoa

KOULUKURAATTORI
Soinlahden
koulukuraattorina toimii Anne Riikonen.
Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin sosiaalisten edellytysten turvaaminen, oppilaiden ja heidän perheidensä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä koulun opetus- ja kasvatustyön tukeminen.

Työnkuva muotoutuu koulun toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kuraattori osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoryhmään jäsenenä, keskustelee oppilaan tai pienen oppilasryhmän kanssa oppilaiden mieltä askarruttavista asioista, keskustelee vanhempien kanssa tarvittaessa sekä työskentelee opettajan työparina esim. ryhmäyttämistilanteissa. Parhaiten kuraattorin tavoittaa Wilman kautta. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse osoitteesta anne.riikonen@ylasavonsote.fi tai puhelinnumerosta 0400 540 037.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä