Päivittäiset työajat

Valtarin koulussa on käytössä 75 min ja 90 min oppitunteja

Tunnin numero Kelloaika
1. 08:35 - 09:50 (8. ja 9. luokkien valinnaisaineet 8.30-10.00)

Ulkovälitunti 9:50-10:10
2. 10.10 - 11. 55
10:35-11:05 ruokailu 7.lk
10:45- 11:15 ruokailu 8.lk
11:25 - 11:55 ruokailu 9.lk
3. 12:00 - 13:15

Ulkovälitunti 13:15-13:35
4. 13:35 - 14:50 (8. ja 9. luokkien valinnaisaineet 13.20-14.50)