Psykologipalvelut

KOULUPSYKOLOGIN TUTKIMUKSIIN OHJAUTUMISESTA

 

Tutkimuksiin ohjautumisen tapa: Koulupsykologin tutkimuksiin ohjaudutaan erityisopettajan kautta. Erityisopettaja ottaa yhteyttä koulupsykologiin koulupalaverin järjestämiseksi. Koulupalaverissa arvioidaan psykologin tutkimusten tarvetta ja ajoitusta. Palaveriin kutsutaan oppilas itse (tapauskohtaisesti harkiten), oppilaan huoltajat, luokanopettaja/ryhmänohjaaja, erityisopettaja ja koulupsykologi. Tarvittaessa palaveriin kutsutaan myös esim. terveydenhoitaja, toimintaterapeutti jne.

Koulupsykologin tutkimusten käynnistämisen aiheet: Oppimisvaikeudet ja/tai koulutyöskentelyn haasteet (esim. tehtävien tekemisen työläys, muistin pulmat, tarkkaavaisuuden haasteet).

Koulupsykologin tutkimusten käynnistämisen edellytykset ja ajoitus: Oppilaan huoltajat antavat suostumuksensa tutkimusten tekemiseen. Oppilas on tehostetun tuen piirissä ja tukitoimien riittävyyttä on arvioitu noin puolen vuoden ajan. Nivelkohdat (2. & 6. luokka) ovat usein otollisia ajankohtia psykologin tutkimuksille. Psykologin tutkimusten tarvetta olisi hyvä pyrkiä ennakoimaan hyvissä ajoin. Tutkimusten toteuttaminen pikaisella aikataululla ei useimmiten ole mahdollista.

Mitä tutkimuksissa tapahtuu? Koulupalaverin yhteydessä/jälkeen sovitaan oppilaalle tutkimuskäyntiaikoja, tyypillisesti 2-4 käyntikertaa. Koulupsykologi kartoittaa tutkimuskäynneillä oppilaan kognitiivisia kykyjä ja toimintoja sekä arvioi emotionaalisten tekijöiden vaikutusta oppimiseen ja koulunkäyntiin. Lisäksi psykologi kerää oppilaan tilanteen ymmärtämisen kannalta olennaista taustatietoa (esim. aiempien tutkimusten lausunnot). Tähän tiedonkeruuseen tarvitaan monin paikoin apua/lupa oppilaan huoltajilta.

Linkki: Tietoa psykologin tekemistä tutkimuksista. http://www.lukimat.fi/matematiikka/tietopalvelu/perustaitojen-arviointi/psykologin-tekema-tutkimus