Koulupsykologi

Psykologipalvelut

Valtarin koulun oppilashuollon psykologipalveluista vastaa Iin terveysaseman terveyskeskuspsykologi. Oppilashuollon psykologityö toteutetaan kunnallisen terveydenhullon mielenterveyspalveluina. Psykologin vastaanotto toteutuu Iin terveysasemalla.

Oppilashuollon psykologipalveluina tarjotaan oppilaille lyhytkestoista (1-3 vastaanottokäyntiä) terapeuttista tukea mielenterveyden haasteisiin sekä psykologista arviointia ja tutkimusta oppimisessa ja koulutyöskentelyssä ilmeneviin vaikeuksiin. Psykologisen arvion ja tutkimuksen pohjalta voidaan suunnitella ja järjestää opetuksen tukitoimia tavoitteellisesti, kuten esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on todettavissa oppimiskykyä rajoittava oppimisvaikeus tai kun oppimiskyky on mielenterveysvaikeuksien vuoksi merkittävästi heikentynyt.

Oppilashuollon psykologipalvelut on tarkoitettu hyödynnettäväksi erityisesti silloin, kun tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen ja mielenterveystyön asiantuntijan näkemystä ja/tai kirjallista lausuntoa oppilaan tilanteeseen. Psykologin vastaanotolle ohjautuminen voi toteutua oppilaan itsensä, oppilaan huoltajien, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan tai koulun opetushenkilöstön aloitteesta. Ennen psykologin vastaanotolle ohjautumista on kuitenkin suositeltavaa, että oppilaan tilannetta on selvitelty jo oppilashuollon työryhmässä sekä yhdessä oppilaan huoltajien kanssa.

Psykologiin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Terveyskeskuspsykologin laaja-alaisesta työnkuvasta seuraten oppilashuollon psykologityöhön on käytettävissä 1-2 työpäivää viikossa.