Valtarin koulun koulukuljetukset lv. 2020-2021

Valtarin koulun oppilaiden koulukuljetus lv. 2020-2021

Linja-autoaikataulut lv 2020-2021 löytyvät tästä linkistä.


Koulukuljetukset ja niihin liittyvät hygieniaohjeet

Koulukuljetukset toteutetaan keväällä kilpailutetuilla uusilla reiteillä.  Aikataulut ja reitit ovat nähtävillä koulujen kotisivuilla.Kaikkien koulukuljetuksien osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Kuljetukset toteutetaan siten, että autossa oleva oppilaat sijoittuvat autoon mahdollisimman väljästi.
  • Kaikkien oppilaiden tulee varustautua suun ja nenän peittävällä kasvosuojalla. Tällä suojataan ennen kaikkea muita matkustajia esimerkiksi aivastettaessa. Myös kuljettajat käyttävät kasvosuojainta koko kuljetuksen ajan. Kasvosuojaimen hankkiminen on lukuvuoden alkaessa huoltajan vastuulla. Suojaimen ei tarvitse olla sertifioitu (terveydenhuollon henkilöstön käyttämä), vaan sellaiseksi käy esimerkiksi tuubihuivi. Kuljetukseen ei pääse ilman kasvosuojainta. Kasvosuojaimista annetaan THL:n suositus koulujen aloitusviikolla. Opetuksen järjestäjä suosituksen niin edellyttäessä hankkii koulukuljetuksessa olevien oppilaiden käyttöön kasvosuojaimia ja antaa ohjeita niiden käyttöön.
  • Oppilaiden tulee pestä kädet huolellisesti kotoa ja koululta lähdettäessä ennen koulukuljetukseen nousemista. Suosittelemme myös henkilökohtaisen käsidesin käyttöä. Kuljetuksen aikana kaikilla tulee myös olla hanskat (mielellään kertakäyttöiset) kädessään koko kuljetuksen ajan. Opetuksen järjestäjä suositusten iin edellyttäessä hankkii oppilaiden käyttöön myös kertakäyttökäsineitä.
  • Kuljettajat ohjeistavat, opastavat ja neuvovat oppilaita noudattamaan annettuja hygieniaohjeita. Huoltajat vastaavat ohjeiden välittämisestä ja varustamisesta huollettaviensa osalta.
  • Huoltajilla on mahdollisuus niin halutessaan kuljettaa oppilaita myös itse tai päättää, että oppilas kulkee koulumatkansa itsenäisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä