Kyselyt

Kysely huoltajille

HAMINAN KOULUN KOULUVIIHTYVYYSKYSELY LV. 2019-2020

Vastaukset käsitellään anonyymeinä koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä henkilöstökokouksessa. Vastausaikaa on sunnuntai-iltaan 10.11.19 saakka.

Vastaaja on lapsenLapseni opiskelee Haminan koulun luokalla

Lapseni on
Kodin ja Haminan koulun yhteistyö sujuu hyvin.Perustelut:


Vuorovaikutus koulun henkilökunnan kanssa on riittävää.Perustelut:


Olen saanut tarpeellisen tiedon koulun toimintaan liittyvistä asioista.Perustelut:


Lapseni lähtee kouluun mielellään.Perustelut:


Lapseni kokee koulun epämieluisaksi.Perustelut:


Lapseni kokee koulussa oppimisen ja koulunkäynnin iloa.Perustelut:


Lapsellani on koulussa kavereita.Perustelut:


Lapseni koulu on turvallinen.Perustelut:


Lapseni koulussa puututaan riittävästi kiusaamistilanteisiin.Perustelut:


Lastani ei pelota lähteä kouluun.Perustelut:


Lapseni on kohdannut koulussa väkivaltatilanteita.Perustelut:


Lapseni erityistarpeet huomioidaan koulussa riittävästi.Perustelut:


Lapseni saa koulussa riittävästi opillisia haasteita.Perustelut:


Lapseni saa hyvää opetusta.Perustelut:


Koulun tilat ovat asianmukaiset ja viihtyisät.Perustelut:


Koulun tilat ovat asianmukaiset ja viihtyisät.Perustelut:


Wilma on hyvä viestintäväline.Perustelut:


Olen tyytyväinen koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan.
Perustelut:


Yleisarvosana koululle
Muuta asiaan liittyvää palautetta koululle:


Suuri kiitos vastauksista!
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä sama valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.