General

We were testing teaching in English (in the upper classes) during the school years 2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021. 

The English Classes of Hyvinkää

Peruskoulun 1.-6. - luokat voi Hyvinkäällä opiskella englannin kielellä Aseman koulussa (Kauppalankatu 8, 05800 Hyvinkää). Puolimatkan koulussa on/oli pilottihanke vuosina 2018-2022. Näinä kouluvuosina osa opetuksesta ja oppimisesta (min. 25%) tapahtui englannin kielellä tietyissä oppiaineissa. 

Enrolment for The English Classes of Hyvinkää

In Hyvinkää it is possible to attend primary school (grades 1-6) in English in Asema School (Kauppalankatu 8, 05800 Hyvinkää).
In Hyvinkää it was possible to attend lower secondary school (grades 7-9) partly in English in Puolimatka School.

Underneath you will find the enrollment form (link)- please check later-.

The classes were open to pupils whose home language is English or who were interested in studying in English. Prior knowledge of English is desirable but not essential. The pupils are chosen on the basis of the entrance test. The entrance test will be on Thursday X.4 at X in Puolimatkan koulu, Hyvinkää, classroom B210. 
Please register to the exam: X

Suunnitelma pilottihankkeelle oli
ENGLANNINKIELINEN OPETUS 7.-9. LUOKKIEN OPPILAILLE

Asia: Puolimatkan koulu pyrkii järjestämään yhdelle yläkoulun ryhmälle perusopetussuunnitelman mukaista opetusta englannin kielellä mahdollisimman monessa oppiaineessa vuosiluokilla 7-9.

OPPIAINEET:

Perusopetussuunnitelman mukainen opetus osittain englannin kielellä. Lukuvuosina 2020-2021 seuraavien oppiaineiden opiskelu ja suorittaminen sujuvat osittain englanniksi (tunneilla käytettävät kielet englanti ja suomi) : englanti, historia, maantieto, matematiikka, terveystieto, musiikki, kuvataide ja liikunta sekä ruotsi mahdollisuuksien mukaan.

Myös muiden kuin em. oppiaineiden tehtävät ja suoritukset (monialaiset oppimiskokonaisuudet, esitelmät, kokeet, projektityöt yms.) voi olla mahdollista tilanteen mukaan suorittaa englanniksi (pl. äidinkieli ja suomi toisena kielenä).

Koulu pyrkii tukemaan oppilaiden kotikansainvälisyyttä sekä lisäämään kodin ja koulun yhteistyötä esim. kutsumalla oppilaiden erikielisiä vanhempia koululle esittäytymään. Mahdollisuuksien mukaan oppitunneilla vierailee myös muita ulkomaalaisia vieraita. Opettajien johdolla luokka pitää yhteyttä ystävyysluokkiin useammissa maissa (varmuudella Kiina, USA ja Ranska). Koululla vierailee vuosittain opettajia sekä opetusharjoittelijoita Ranskasta ja Yhdysvalloista. Yhteistyötä tehdään myös muiden oppilaitosten kanssa tarpeen mukaan.

Oppilaat ovat koulun toiminnan, kehityksen ja kielitietoisuuden ytimessä: He suunnittelevat myös itse oppimiskokonaisuuksiaan englanniksi opettajien ohjauksessa.

Englantia lisätään edelleen opetuksen ja oppimisen parissa tulevina vuosina. Asia huomioidaan myös koulun toiminnassa yleisesti (vuosisuunnitelmat, strategia, arvot, tavoitteet). Koulu pyrkii toteuttamaan vierailuja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Koulu järjestää vuosittain eri kulttuurien teemaviikkoja tai –kuukausia.

Syksyllä 2020 tarjotaan valinnaisaine ”kansainväliset suhteet”, jossa tarkastelleen englanniksi maailman ilmiöitä, kuten politiikkaa, kulttuuria, uskontoa, koulu- ja opiskelumahdollisuuksia jne. Kurssin aikana valmistellaan myös koulun kansainvälisiä vierailuja. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kielipainotteisissa ryhmissä opiskeleville.

Monikulttuurinen ja –kielinen oppimisympäristö tukee opetussuunnitelman mukaista oppimista kautta linjan sekä kasvattaa oppilaita suvaitsevaisuuteen, monilukutaitoon ja laajaan yleissivistykseen. Olemme sitoutuneet tällaisen oppimisympäristön luomiseen ja kehittämiseen edelleen.

Aika: Pilottihanke lukuvuosina 2018-2022

Kohde: Oppilaat joiden ensisijainen koulupaikka on Puolimatkan koulu 7. luokan alussa sekä Aseman koulun englanninkielisen luokan oppilaat. Luokalle valitaan enintään X oppilasta. Luokan perustamiseksi vaaditaan vähintään X oppilasta.

Valintakriteerit:

  1. Koulupaikka: Kaupungin osoittama ensisijainen koulupaikka on Puolimatkan koulussa 7. luokan alussa tai oppilas on Aseman koulun englanninkielisen 6. luokan oppilas keväällä 2019.
  2. Koulumenestys:
A) Aseman koulu: Aseman koulun englanninkielisen 6. luokan oppilas on automaattisesti, niin halutessaan, oikeutettu englanninkieliselle luokalle.
B) Puolimatkan koulu: Koulumenestys ja valintakoe. Äidinkielen ja englanninkielen numeron tulee olla vähintään 8 (kahdeksan) viimeisessä valintaa edeltävässä todistuksessa.
  1. Valintakoe:

Valintakokeeseen voivat osallistua ne oppilaat joiden ensisijainen koulupaikka on Puolimatkan koulu 7. luokan alussa ja täyttävät em. kriteerit koulumenestyksen osalta (kriteeri 2b). Valintakoe järjestetään keväällä 2020.

Puolimatkan koulusta hakevat saavat koulupaikan valintakokeen perusteella (saadun pistemäärän mukaan järjestettynä). Nämä oppilaat aloittavat kielipainotteisella luokalla syksyllä 2020. Valituille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti. Varasijoille valitaan yhteensä 6 (kuusi) oppilasta (saadun pistemäärän mukaan). Varasijoilta kutsutaan luokalle syyslukukauden 2020 aikana, mikäli luokalta vapautuu oppilaspaikkoja.

Valintakoetta ei voi uusia eikä sitä järjestetä uudelleen samalle ikäryhmälle tai yksittäisille oppilaille samana tai seuraavina vuosina. Valintakoe järjestetään vuosittain vain 6. ja 7. luokan nivelvaiheessa oleville oppilaille.

Valintakoe on kirjallinen koe. Se koostuu seuraavista osioista:

kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, rakenne ja sanasto sekä oma tuottaminen. Kokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä. Valintakokeen tarkistaa kaksi yläkoulun opettajaa Puolimatkan koulusta.

Poikkeus: Perustellusta ja painavasta syystä voi kaupunki osoittaa kaupunkiin muuttavalle oppilaalle koulupaikan englanninkielisestä luokasta. Perusteltu ja painava syy on esimerkiksi useamman vuoden yhtäjaksoinen, englanninkielinen koulutausta, virallisesti englanninkielisen maan kansalaisuus tai oppilaan vanhemman virallisesti englanninkielisen maan kansalaisuus tai näihin suoraan rinnastettava selkeä seikka, jonka perusteella oppilaan oppimisen kannalta paras mahdollinen oppilaspaikka on englanninkielisessä luokassa.


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä