Hyrynsalmen yhtenäiskoulu

Koulumme

Hyrynsalmen yhtenäiskoulu on perusopetusta antava yleissivistävä koulu, jonka tehtävänä on kasvattaa oppilaistaan vastuuntuntoisia, itseohjautuvia, aktiivisia ja osallistuvia kansalaisia muuttuvaan yhteiskuntaan. Koulu ohjaa ja kannustaa oppilaita aktiiviseen ja kriittiseen tiedonhakuun ja tukee oppilaita tunne-elämän kehityksessä.

Koulussamme arvostamme toisiamme. Yhtenäiskoulun kasvatus- ja opetustyön päämääränä on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti tasapainoinen nuori, jolle tarjotaan ajanmukainen ja tulevaisuuteen suuntaava perussivistys ja valmiudet jatko-opintoihin.