Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä

23.3.2020 klo 14.00
  • Teams-yhteys
  • Käydään läpi yhdesssä samankantaisten potenssien tulo
  • Samankantaisten potenssien osamäärä 
  • Kopioi Teams-esimerkit vihkoon, löytyvät myös 365:ssä.
  • Videot 002 ja 003
  • Kirjan s. 13 tehtävät 1-8
  • Läksytehtävät:
01-Kotiteht.jpg