Happojen ominaisuuksia

Pe 3.4.2020 klo 9.00-10.30
  • Teams
  • Kotitehtävät
  • Esimerkit vihkoon
  • Laimentamisen vaikutus pH-arvoon
  • Vahva ja heikko happo
  • Happamoituminen
  • Emäkset
  • Esimerkit vihkoon
  • Ville-tehtäviä: hapot ja emäkset
Läksy: Ville-tehtäviä pronssitasolle + hae punakaalinpala ja pipetti!