Hapot ja emäkset

Ke 1.4.2020 klo 14.00-14.45
  • Teams
  • Happo ja emäs
  • Indikaattori ja pH-arvo
  • Eräitä happoja
  • Happojen ominaisuuksia
  • Esimerkit vihkoon
  • Kirja s. 122-124
  • Kirja s. 126 teht. 1-11
Läksytehtävät: