Oppilashuolto

Suttilan koulun oppilashuolto

OPPILASHUOLTO


Oppilashuoltotyön tavoitteena on kartoittaa, ennaltaehkäistä ja auttaa selvittämään ongelmia, jotka aiheuttavat esteitä oppilaan säännölliselle koulunkäynnille ja menestymiselle koulutyössä. Oppilashuoltoryhmä kehittää koulua kokonaisvaltaisesti parantaakseen oppilaiden hyvinvointia ja koulun ilmapiiriä.
Suttilan koulun oppilashuoltoryhmän pyrkimyksenä on löytää ja yksilöidä oppilaan tilanne mahdollisimman laaja-alaisesti ja tarkasti, jotta ongelmatilanteisiin löydettäisiin oppilaan kannalta oikea, myönteinen ja tulevaisuutta rakentava ratkaisu.

Aktiivisista, ajattelevista yksilöistä syntyy aktiivinen, ajatteleva yhteisö; päihteetön koulu, jossa ei kiusata vaan kasvetaan.

Kodin ja koulun yhteistyö on onnistumisellemme oleellista.YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO

Suttilan koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävä on koulu- ja opiskeluympäristön ja -yhteisön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen.
Koko koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran lukuvuoden aikana. Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä käsitellään koulun asioita yleisellä tasolla.
Ryhmään kuuluvat koko henkilöstö, vanhempainyhdistyksen ja oppilaiden edustus, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, koulupsykologi ja tarvittavat muut asiantuntijat. 

Koulun oppilashuoltoryhmän kokoontumisista tehdään muistio, joita käytetään oppilashuollon omavalvonnassa. Muistiot tallennetaan opetustoimen ohjeistusten mukaisesti.


YKSILÖLLINEN OPPILASHUOLTO

Yksilöllinen oppilashuoltotyö kohdistuu aina yksittäiseen oppilaaseen. Siinä toiminta on aina yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Asian vireille laittaja voi olla koulun henkilökunnan edustaja, oppilas itse tai huoltaja. Oppilaan ja huoltajan kanssa sovitaan yhdessä, keitä oppilashuoltohenkilöitä otetaan mukaan hoitamaan oppilaan asiaa.

Erityisopettaja edustaa oppilashuoltoryhmässä oppimisvaikeuksien ja erityiskasvatuksen osaamista. Hän pyrkii tunnistamaan oppimisvaikeudet mahdollisimman varhain yhteistyössä luokanopettajan kanssa ja toimii koulutason kuntouttajana. Lisäksi erityisopettaja toimii opettajan tukena suunniteltaessa oppilaalle tarkoituksenmukaisia tukimuotoja.

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen. Hän on mukana oppilashuoltotyössä, kun oppilas tarvitsee tukea esim. käyttäytymisen, sosiaalisten suhteiden, perhetilanteen, tunne-elämän vaikeuksien tai akuuttien kriisin kanssa.

Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologiin otetaan yhteyttä esim. tunne-elämän ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kouluterveydenhoitaja vastaa oppilaiden kokonaisterveydentilasta. Hän tukee lapsen tervettä kehitystä ja kasvua sekä pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että lasten ja nuorten arvot ja asenteet kehittyvät terveyttä edistävään suuntaan.KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon, muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.
Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille ja se on lakisääteistä ja maksutonta. Siihen sisältyvät:
  • oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen mukaan lukien suun terveydenhuolto
  • kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • yhteistyö muun opetus ja -oppilashuollon henkilöstön kanssa
  • koulun ja kodin välinen yhteistyö

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja ja vanhempien toivotaan osallistuvan niihin. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri ja tarkastuksessa huomioidaan koko perheen hyvinvointi.

Koululääkärille ajanvaraus tehdään terveydenhoitajan kautta. Koululääkärin vastaanottoaikoja on viikoittain. 

Liikuntatunneilta poissaoloon riittää vanhempien allekirjoittama viesti. Toivomme, että pienet ongelmat eivät aiheuta poissaoloja liikuntatunneilta.


Yhteystiedot: 

Terveydenhoitaja Kati Järvinen puh. 044 772 8324 Pellonpuiston koulu

Terveydenhoitaja Heidi Bergmann  puh. 044 772 8285 Lauttakylän koulu, Sallilan koulu, Lautta 2

Terveydenhoitaja Mailis Roue puh. 044 772 8322 Loiman koulu, Lautta 1, Suttilan koulu

Terveydenhoitaja Johanna Ihantoja puh. 044 772 8208 Sammun koulu

  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä