Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma 2016

Opetushallitus on uudistanut valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta. Huittisten kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa on laadittu kasvatus- ja opetuslautakunnan asettaman ops-työryhmän toimesta vuosien 2014–2016 aikana.


Kasvatus- ja opetuslautakunta on 31.5.2016 hyväksynyt uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laaditun Huittisten kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman.


Opetussuunnitelma otetaan käyttöön:

vuosiluokilla 1 - 6 1.8.2016 alkaen

vuosiluokalla 7 1.8.2017 alkaen

vuosiluokalla 8 1.8.2018 alkaen

vuosiluokalla 9 1.8.2019 alkaen.

 

Varsinaisen opetussuunnitelma-asiakirjan lisäksi on laadittu myös lain velvoittama perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt 31.5.2016.

 

 

 Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelma

 

Huittisten perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen

 

Perusopetuksen kieliohjelma 1.8.2016 alkaen

 

Perusopetuksen tuntijako 1.8.2019 alkaen

 

Perusopetuksen kieliohjelma 1.8.2019 alkaen