Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Perusopetuslain mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pidempi. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös, jos koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

 

Huittisissa maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja ne vuosiluokkien 1 - 3 oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km ja 4 - 9 vuosiluokkien oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km. Esiopetuksessa oleville oppilaille järjestetään koulukuljetus samoin perustein kuin 1 - 3 vuosiluokkien oppilaille.

 

Koulukuljetusten järjestämisessä hyödynnetään olemassa olevia linja-autovuoroja, jotka ovat kaikille avointa joukkoliikennettä. Linja-autovuorojen aikataulut löytyvät Matkahuollon sivuilta.

 

Mikäli oppilaat eivät voi käyttää kaikille avointa linja-autoliikennettä, koulukuljetukset järjestetään tilausajoina. 

 

Koulukuljetushakemus

 

Koulukuljetusperiaatteet

 

Linja-autoreiteistä voi kysyä suoraan liikennöitsijöiltä tai koulutoimistosta

 

 

Paikallisliikenne P Santalahden ajamat vuorot

 

Huittinen-Palojoki-Huittinen_aikataululla

Lisätietoja Pasi Santalahti, puh. 0500 748 299

 

Huittinen-Lauha-Raijala-Huittinen_aikataululla

Lisätietoja Pasi Santalahti, puh. 0500 748 299

 

Huittinen-Rekikoski-Huittinen_aikataululla

Lisätietoja Päivi Lehmus, puh. 044 5169 709

 

 

Huittisten Tilausliikenne Oy:n ajama vuoro

Lisätietoja Jani Heinonen, puh. 0400 797 756

 

Huittinen-Huhtamo-Kanteenmaa-Huittinen

 

 

Satakunnan Liikenne Oy:n ajama vuoro

 

Huittinen-Vampula-Huittinen_aikataululla

 

 

Lisätietoja koulukuljetuksista saa koulutoimistosta