Järjestyssäännöt

Suttilan koulun järjestyssäännöt

SUTTILAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Järjestyssäännöt edistävät kouluyhteisön toimintaa ja työrauhaa. Ne turvaavat koulun toimintaa ja parantavat viihtyisyyttä. Säännöt kasvattavat vastuuseen ja osaksi yhteisöä.

Järjestysäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä. (Perusopetuslaki 29§)

Järjestyssäännöt koskevat myös koulun tiloissa ja alueella tapahtuvaa muuta toimintaa.

 

 • Noudatan kaikkien koulun aikuisten ohjeita.
 • Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti.
 • En kiusaa enkä ole välinpitämätön kiusaamistilanteissa.
 • Arvostan omaa, toisten oppilaiden ja koulun omaisuutta. Sitoudun pitämään niistä hyvää huolta. Jos oppilas vahingoittaa tai varastaa koulun, toisen oppilaan tai henkilökunnan omaisuutta, voidaan hänen huoltajansa velvoittaa korvaamaan kyseessä oleva omaisuus.
 • Koulu ei vastaa varastetusta tai turmellusta omaisuudesta.
 • Sisätiloissa liikun rauhallisesti enkä häiritse opetusta.
 • Polkupyörät säilytetään niille tarkoitetuissa telineissä.
 • Koulun alue on savuton ja päihteetön.
 • Koulun päätyttyä poistun koulun alueelta viivyttelemättä, ellei toisin ole sovittu.
 • Koulun matkoilla noudatan liikennesääntöjä ja tarvittavaa varovaisuutta.
 • Noudatan hyviä käyttäytymistapoja myös koulukuljetuksissa.
 • Tulen ajoissa kouluun, enkä ole luvatta pois koulusta.
 • Huolehdin koulutehtävistäni ja käytössäni olevista opiskelumateriaaleista tunnollisesti.
 • Ylläpidän työrauhaa ja käyttäydyn asiallisesti.
 • Odotan omaa vuoroani enkä keskeytä opettajan tai toisten oppilaiden puhetta. Arvostan toisten mielipiteitä.
 • En poistu koulun alueelta ilman opettajan lupaa.
 • Pukeudun sään mukaisesti. Talvella ulkoliikunnan pakkasraja on -15 celsiusta (lämpötila tarkistetaan koulun mittarista).
 • En aiheuta käyttäytymiselläni vaaratilanteita itselleni enkä muille.
 • Huolehdin yhteisistä välituntivälineistä.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.
 • Käytän kännykkää, tablettia tai muita vastaavia laitteita ainoastaan koulun aikuisen luvalla. En julkaise toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman hänen lupaansa internetissä tai sosiaalisessa mediassa.
 • Opettajalla on oikeus ottaa oppitunnin ajaksi oppilaalta pois esine, jos se häiritsee omaa tai muiden oppimista.

 

Opettajakokous 6.9.2016, Pilvi-Sisko Godin, Janne Kankaanpää ja Hanna Honkanen

 Päivitetty 21.8.2018