Tilatyöryhmän tiedotteet

Työryhmän tiedote marraskuussa 2020

Yhteiskoulu-lukion uudisrakennus on edennyt sisätöihin. Tällä hetkellä työmaalla tehdään sähköasennuksia ja pintatöitä eikä työmaa ole ulospäin juurikaan viime aikoina muuttunut. Suurin ulospäin havaittavissa oleva muutos on tapahtunut Honkalan ja uudisrakennuksen välisellä alueella, johon on valmistumassa rakennukset yhdistävä katos.  Osa pihatöistä on tarkoitus tehdä vielä tämän vuoden puolella, mutta todennäköisesti suurin osa jää tulevaan kevääseen ja kesään.

Syksyn aikana rakennuksen tulevia käyttäjiä, oppilaita ja koulun henkilökuntaa, on kuultu mm. sisätilojen värivalinnoista, joista löytyi yksimielisyys helposti. Rakennuksen värimaailmasta haluttiin rauhallinen ja väreiksi valikoitui luonnonläheisiä sävyjä, jotka toivottavasti myös edistävät keskittymistä ja oppimista.

Yhteiskoulun kaksikerroksisessa osassa järjestetään edelleen iltapäivisin harrastustoimintaa, minkä vuoksi koulun edustan puistoalueen ja urheilukentän välisellä huoltotiellä on jonkin verran liikennettä. Käyttäjiä kehotetaan erityiseen varovaisuuteen, sillä puistoalueen reunaan on tulossa parkkialue, jonka pohjia on jo kaivettu auki.

Työmaa on edennyt aikataulussa ja koulun tilatyöryhmä seuraa edelleen tiiviisti sen etenemistä. Tilatyöryhmän lisäksi kunnan luottamuselimet ovat vierailleet työmaalla.

Lisätiedot ja tiedustelut rakennusmestari Tapio Kallioniemi (rakennustekniset ym. asiat, puh. 044 5775 230), yhteiskoulun rehtori Mari Fabig (koulutyön järjestäminen, oppilas- ym. asiat, puh. 044 5775 280) ja kunnanjohtaja Ulla Norrbo (rakennushanke puh. 044 5775 202).

Työryhmän tiedote syyskuussa 2020

Yhteiskoulu-lukion uudisrakennus on kesän aikana edennyt vauhdilla. Rakennuksen ulkovuoraus on lähes valmis ja vesikatolle on asennettu bituminen aluskate. Työmaan etenemistä voi edelleen seurata koulun kotisivulta (https://peda.net/honkajoki/u2), vaikka kesälomien aikana kuvien toimittamisessa onkin ollut katkoksia. Linkki sivulle löytyy myös kunnan sivuilta (www.honkajoki.fi -> yhteiskoulu-lukion uudisrakennushanke).

Rakennustyömaalla on paljon liikennettä, minkä vuoksi koulukuljetusten saapumis-ja lähtöpaikka on muutettu Honkalan parkkipaikalle. Työmaaliikenne kulkee työmaalle Karviantieltä, jossa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta kasvaneen liikenteen sekä pyörätietä käyttävien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden vuoksi. Oppilaat on ohjeistettu käyttämään kouluaikana koulun ja teknisen työn tilan takaa kulkevaa reittiä siirtyessään tilojen välillä.

Monitoimitalo Honkalaan tehtiin kesän aikana merkittäviä muutostöitä, joiden yhteydessä korjattiin myös löytyneitä vaurioita. Muutostyöt saatiin kaikesta huolimatta ajallaan valmiiksi ja jo nyt tehtyjen muutosten voi todeta parantaneen tilojen käytettävyyttä. Valitettavasti koulun väistöjärjestelyn vuoksi nuorisotiloja tarvitaan jatkuvasti opetuskäytössä, mutta väistöjärjestelyjen purkautuessa tilat palvelevat toivottavasti jälleen iltaisin myös nuorisotilana.

Lisätiedot ja tiedustelut rakennusmestari Tapio Kallioniemi (rakennustekniset ym. asiat, puh. 044 5775 230), yhteiskoulun rehtori Mari Fabig (koulutyön järjestäminen, oppilas- ym. asiat, puh. 044 5775 280) ja kunnanjohtaja Ulla Norrbo (rakennushanke puh. 044 5775 202).

Tilatyöryhmän tiedote kesäkuussa 2020

Yhteiskoulu-lukion tontilla on toukokuun puolistä lähtien riittänyt vilskettä. Työmaaliikenne on ollut vilkasta ja jatkuu läpi kesän. Tällä hetkellä rakennetaan perustuksia, elementteinä työmaalle tulevat seinät asennetaan näillä näkymin paikoilleen elokuussa. Työmaan etenemistä voi seurata koulun kotisivulta (https://peda.net/honkajoki/u2), linkki sivulle löytyy myös kunnan sivuilta.

Monitoimitalo Honkalaan tehtävistä muutostöistä kerättiin käyttäjien kokemuksia ja toiveita kyselyllä huhtikuussa. Saadut vastaukset vahvistivat käsitystä käyttäjien tarpeista ja remontissa parannetaan mm. ylätasanteen keittiön käytettävyyttä ja akustiikkaa. Honkalan muutostyöt pyritään saamaan valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä. Honkalan kuntosali on käytössä myös remontin ajan, mutta kulku kuntosalista yläkertaan on estetty käyttäjien turvallisuuden vuoksi.

Lisätiedot ja tiedustelut rakennusmestari Tapio Kallioniemi (rakennustekniset ym. asiat, puh. 044 5775 230), yhteiskoulun rehtori Mari Fabig (koulutyön järjestäminen, oppilas- ym. asiat, puh. 044 5775 280) ja kunnanjohtaja Ulla Norrbo (rakennushanke puh. 044 5775 202).

Honkajoen yhteiskoulun ja lukion tiedote huhtikuussa 2020

Yhteiskoulu-lukion tontilla korjaustöitä on jatkettu kaksikerroksisen osan päädyssä ja tontilta on kaaduttu puita uuden koulurakennuksen tieltä. Muutoin tontilla on ollut hiljaisempaa, kun hankkeen painopiste on siirtynyt suunnittelijoiden työpöydille. Suunnittelutyö etenee toistaiseksi aikataulussa ja näillä näkymin rakentaminen päästään aloittamaan aikataulussaan toukokuussa.

Myös Honkalan muutostöiden suunnittelu on käynnistynyt. Vallitsevista poikkeusoloista huolimatta muutostyöt pyritään saamaan valmiiksi jo kesän aikana. Voimassa olevien poikkeusolojen vuoksi yhteistyö yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin käyttäjien kanssa toteutetaan sähköisen kyselyn kautta. Kysely löytyy kunnan kotisivulta tai suoraan osoitteesta bit.ly/honkala_muutos2020. Kyselyyn kerätään vastauksia 14.4.-26.4.2020.

Lisätiedot ja tiedustelut rakennusmestari Tapio Kallioniemi (rakennustekniset ym. asiat, puh. 044 5775 230), yhteiskoulun rehtori Mari Fabig (koulutyön järjestäminen, oppilas- ym. asiat, puh. 044 5775 280) ja kunnanjohtaja Ulla Norrbo (rakennushanke puh. 044 5775 202).

Tilatyöryhmän tiedote syyskuussa 2019

Yhteiskoulu ja lukio aloittivat tämänkin lukuvuoden osittain väistötiloissa. Joulukuussa 2018 kunnanvaltuustossa tehty uuden koulun rakentamispäätös on edennyt rakennuttajakonsultin työpöydälle, jossa tarkennetaan tilatyöryhmän tekemiä alustavia selvityksiä ja suunnitelmia ja valmistellaan rakennuttamisen kilpailutukseen tarvittavia asiakirjoja. Kunnallinen päätöksenteko ja asioiden valmistelu kilpailutuksineen ja valitusaikoineen tuntuu välillä hitaalta, mutta sitten kun alkaa tapahtua, vauhtiakin löytyy; tavoitteena on, että tammikuussa 2021 koulutyö aloitetaan uusissa tiloissa.

Rakentamisen valmistelu on alkanut myös näkyä. Koulun käytössä on edelleen yhteiskoulun kaksikerroksinen osa, jota ei jatkossakaan pureta uuden koulun tieltä. Lukuvuonna 2018 – 2019 käytössä ollut yhdyskäytävä yksikerroksisen osan läpi on nyt pois käytöstä, koska yksikerroksista osaa valmistellaan purku-urakkaa varten. Ruokalaan kuljetaan ulkokautta ja marraskuun puolivälissä ruokailu siirtyy kokonaan pois yksikerroksisesta osasta Honkalan yläkertaan. Ruokalan muutto ei vaikuta salin vakiovuoroihin, mutta muuttaa ylätasannetta.

Yksikerroksisen osan purkaminen alkaa näillä näkymin joulukuussa. Purkutyö tulee muuttamaan kulkureittejä yhteiskoulu-lukion ympäristössä ja edellyttää erityistä varovaisuutta kaikilta alueella liikkuvilta. Asiasta tiedotetaan tarkemmin suunnitelmien tarkentuessa.

Lisätiedot ja tiedustelut rakennusmestari Tapio Kallioniemi (rakennustekniset ym. asiat, puh. 044 5775 230), yhteiskoulun rehtori Mari Fabig (koulutyön järjestäminen, oppilas- ym. asiat, puh. 044 5775 280) ja kunnanjohtaja Ulla Norrbo (rakennushanke puh. 044 5775 202).

Tilatyöryhmän tiedote marraskuussa 2019

Yhteiskoulu-lukion yksikerroksisesta osasta on ollut käytössä syyslukukaudella 2019 vain ruokala. 15.11.2019 ruokala muuttaa Honkalaan, jossa kouluruokailu alkaa maanantaina 18.11.2019. Ylätasanteen ns. kahviokeittiön käytettävyys jakelukeittiönä on valmisteltu yhteistyössä ruokahuoltohenkilökunnan kanssa ja kesällä 2020 keittiöön tehdään remontti, jolla parannetaan keittiön toiminnallisuutta ja työergonomiaa.

Koulun yksikerroksisen osan purkutyö on kilpailutettu lokakuussa 2019 ja varsinainen purkaminen alkaa näillä näkymin joulukuun alussa. Purkutyömaa rajataan aidoin ja purkutyömaan liikenne tulee kulkemaan portista Karviantien reunassa kulkevan kevyen liikenteen väylän yli. Koululaiset sekä koulun henkilökunta käyttävät purkamisen ajan kiertoreittiä, joka kulkee koulun takaa pururadan kautta siirtyessään koulujen käytössä olevista tiloista toiseen.

Uudisrakennuksen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia tiloja ja lisäämään niiden käyttöastetta. Yhteiskoulu-lukion uudisrakennus tulee sijoittumaan Honkalan ja nykyisen yhteiskoulun väliin. Tilojen monikäyttöisyyden ja toiminnallisuuden edistämiseksi Honkalassa tullaan tekemään muutostöitä, joiden suunnittelussa tehdään yhteistyötä kevään 2020 aikana tilojen muiden käyttäjien kanssa (vapaa-aikatoimi ja kolmas sektori).

Lisätiedot ja tiedustelut rakennusmestari Tapio Kallioniemi (rakennustekniset ym. asiat, puh. 044 5775 230), yhteiskoulun rehtori Mari Fabig (koulutyön järjestäminen, oppilas- ym. asiat, puh. 044 5775 280) ja kunnanjohtaja Ulla Norrbo (rakennushanke puh. 044 5775 202).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä