Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyö on yhteistä työtä

Kodeilla on ensisijainen vastuu nuoren kasvatuksesta. Koulun tehtävänä on opettaa ja kasvattaa nuorta kouluyhteisön jäsenenä ja antaa huoltajille tietoa koulunkäynnistä, jotta he voivat seurata ja tukea lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista.

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tehdään monin tavoin. Järjestämme vanhempainiltoja oppilashuoltosuunnitelman ja tarpeen mukaan ja niiden lisäksi opettajat tapaavat vanhempia esimerkiksi vanhempainvarteissa. Toivomme, että huoltajat ovat yhteydessä opettajiin tai muuhun koulun henkilökuntaa mieluummin liian usein, kuin liian harvoin. Yhdessä saamme arjen sujumaan!

perhe.jpg