Tilajärjestelyt

Tilatyöryhmän tiedote 15.11.2018

Honkajoen kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt työryhmän valmistelemaan yhteiskoulun/lukion tulevaa tilaratkaisua. Työryhmään kuuluu edustaja kustakin valtuustoryhmästä, kunnanjohtaja, rakennusmestari-tarkastaja ja koulun rehtori. Työryhmä on nimetty määräajaksi 8.11.2018-30.9.2019.

Työryhmän tehtäviin kuuluu tilatarpeen selvittäminen, eri vaihtoehtojen kartoittaminen, rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja myöhemmin valtuuston valitseman vaihtoehdon toteuttamisen valmistelu ja seuranta. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.11. ja päätyi selvittämään tarkemmin kahta eri vaihtoehtoja yhteiskoulun ja lukion tuleviksi opetustiloiksi.

Työryhmän tehtävänä on jo valmisteluvaiheessa antaa koulun oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa valmisteluun. Oppilaita ja opiskelijoita kuullaan ensimmäisen kerran marraskuun aikana oppilaskunnan hallituksen kautta ja koulun henkilökuntaa opettajainkokouksessa ja henkilökuntapalaverissa.

Opetustilat lukuvuonna 2018-2019

​Lukuvuosi aloitettiin poikkeusjärjestelyin kesän jälkeen, jonka aikana osa koulurakennuksesta oli otettu pois käytöstä. Korjaussuunnitelmaa odottaessa saimme käyttöömme kunnan muiden toimijoiden avulla hyvät tilat. Yläkoululaisten kotiluokat sijaitsevat Hongon koulussa ja lukiolaisten kotiluokat yhteiskoululla ja Honkalassa. Alla olevassa esityksessä on esitelty muut käytössä olevat opetustilat. On myös muistettava, että oppimisympäristö jatkuu koulurakennuksen ulkopuolella ja siihen kuuluu kiinteästi koulun lähiympäristö sekä retkikohteet.