Palvelun tarve

Hoitoajat, poissaolot ja muutokset palvelun tarpeessa

Hoitoajat ja vapaapäivät ilmoitetaan sähköisesti mobiili-/websovelluksen kautta puolitoista (1,5) viikkoa etukäteen (mahdollisimman pitkälle etukäteen). Mikäli hoitoaikoja/poissaoloja ei ilmoiteta määräaikaan mennessä, ei lapselle varata päivähoitoa.

Varattuihin päiviin lasketaan mukaan läsnäolopäivien lisäksi myös etukäteen varattujen hoitopäivien kohdalle osuvat sairaus- ja muut poissaolot.

Hoitoaikojen toteutumista seurataan kuukausittain, mutta vastuu varatun hoitoajan reaaliaikaisesta seurannasta on vanhemmilla.

Muutos palvelun tarpeessa:
Lapsen hoitoaikaa (palvelun tarvetta) muutetaan välittömästi, jos hoidon tarpeen lisäys johtuu ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta.
Lisääntyneestä päivähoidon hoitoajasta laskutetaan sen alkamispäivästä lähtien.

Kun perhe haluaa lyhentää lapsen hoitoaikaa, siitä tulee ilmoittaa kahta viikkoa ennen hoitoajan lyhennystä.

Muutos tehdään päivittämällä se palvelusuunnitelmaan päiväkodissa/perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.

Varhaiskasvatusoikeudesta ja siihen liittyvistä muutoksista tarkemmin täällä