Päivähoidon aloitus

Tervetuloa päivähoitoon

Palvelusuunnitelma tehdään päiväkodissa ennen hoidon aloitusta. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelun tarpeen muuttuessa. Perhepäivähoidossa palvelusuunnitelma tehdään perhepäivähoidonohjaajan kanssa.

Päivähoidon aloitus suunnitellaan jokaisen lapsen osalta yksilöllisesti. Hoidon aloituksessa luodaan pohja kasvatuskumppanuudelle. Kasvatuksellinen yhteistyö on huoltajien ja lapsen lähiaikuisten tietoista sitoutumista yhteiseen toimintaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi.
Tervetuloa päivähoitoon -esitteessä kerrotaan hoidon aloitukseen liittyvistä asioista tarkemmin.

Lapsen vastuukasvattaja ottaa perheeseen yhteyttä ennen päivähoidon aloittamista ja sopii ensimmäisen tutustumiskerran. Lapsen toivotaan tutustuvan hoitopaikkaan huoltajansa kanssa ennen päivähoidon alkamista. Ruokailu päivähoitopaikassa ei kuulu tutustumisjaksoon.

Tietoja Varhaiskavatuspalveluihin -lomake tulee palauttaa liitteineen hoidon aloitusta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä, muuten palvelusta peritään korkein maksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteessa on kerrottu maksuista tarkemmin.