Varhaiskasvatuksen maakunnallinen arviointi

Linkit arviointilomakkeeseen

KUTSUMME SINUT ARVIOIMAAN TOIMINTAAMME

Tavoitteenamme on varhaiskasvatuspalvelujen jatkuva parantaminen. Siksi on tärkeää saada palautetta, miten Sinun mielestäsi olemme onnistuneet tehtävässämme. Palautteen keräämiseksi toteutamme tämän arviointikyselyn 21.1. – 3.2.2019 välisenä aikana. Vastaamalla tähän kyselyyn Sinä olet vaikuttamassa varhaiskasvatuspalvelujen edelleen kehittämiseen.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

Huoltajat
Huoltajien linkki

Lapset 3-5v (lapset vastaavat henkilöstön avustuksella)
Lapset 3-5 v linkki