Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoitaja - muutoksista ilmoittaminen

Yksityisen perhepäivähoitajan on ilmoitettava omassa tai lapsiryhmänsä tilanteessa tapahtuvista muutoksista Hollolan kunnan varhaiskasvatuspalveluihin.

Ilmoittaminen tapahtuu yksityisen palveluntuottajan muutosilmoituksella (liitteenä).
Tiedot omasta lapsiryhmästä on pidettävä ajan tasalla tällä lomakkeella.

Lomakkeen toimitus postitse tai suoraan Hollolan kunnanvirastolle varhaiskasvatuspalveluihin.

Liitteet:

Yksityisen palveluntuottajan muutosilmoitus