Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä päivähoidossa.
Tukea voi saada vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.
Lapsikohtainen yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan yksityisen päivähoidon tuottajalle: yksityiselle päiväkodille, perhepäivähoitajalle tai kotiin palkatulle hoitajalle.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä.

Yksityisen hoidon tuen päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela.

Tukea haetaan Kelan lomakkeella.
"Selvitys päivähoidon tuottajasta" -lomakkeeseen tulee kunnan hyväksymismerkintä.
Perhe huolehtii myös kotiin palkattavan yksityisen perhepäivähoitajan työsopimuksesta ja eläkemaksuista.