Yksityisen hoidon kunnallinen lisä

Yksityisen hoidon kunnallinen lisä

Hollolan kunta myöntää yksityiseen päivähoitoon kunnallisen lisän seuraavin perustein 1.8.2016 lähtien:

  1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen on 350 euroa kuukaudessa
  2. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen on 175 euroa kuukaudessa
  3. Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta
  4. Lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa (tämä ehto poistui 1.2.2019 alkaen)
  5. Kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta

Kunnallisen lisän päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
044 780 1630 tai 044 780 1375