Palveluseteli

Palvelusetelin sääntökirja on menettelytapaohje

Sääntökirjassa Hollolan kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.
Palveluntuottaja vahvistaa hyväksymiskriteerit hakemuslomakkeella sekä todentaa asiat kunnan suorittamilla tarkastuskäynneillä.
Kunta velvoittaa palvelun tuottajat noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. 

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja.
Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan palvelusopimuksen osapuolina ovat palvelujen tuottaja ja asiakas, joten sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelujen tuottajan välillä. 

Sääntökirja jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan.
Sääntökirjan yleisessä osassa käsitellään pääasiassa pakollisia, lainsäädäntöön perustuvia hyväksymisehtoja.
Erityinen osa sisältää puolestaan pääasiassa Hollolan varhaiskasvatuksen määrittämiä hyväksymisehtoja.