Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai hoito on järjestetty muuten yksityisesti.
Tukea maksetaan myös kotona hoidettavista alle kouluikäisistä sisaruksista.

Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä.

Kotihoidon tuen päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela

Kotihoidon tuesta saa lisätietoja Kelasta.