AJANKOHTAISIA ASIOITA

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoajat ilmoitetaan Tieto Edu- sovelluksella määräaikaan mennessä.(puolitoista viikkoa etukäteen) 
Jotta henkilökuntaa on tarpeeksi lapsimäärään nähden,on hoitoaikojen ilmoittaminen välttämätöntä. 
Mikäli et saa hoitoaikoja ilmoitettua määräaikaan mennessä,ota yhteyttä lapsesi ryhmän henkilökuntaan.