Sähköisen asioinnin hyväksyminen web-palveluissa

Päätösten sähköisen tiedoksiannon voi käydä hyväksymässä Meidän perhe -näkymässä (Yhteystietojen muutos)

Liitteet:

Ohje - Sähköisen asioinnin hyväksyminen