Web-palvelut - asiakasperheiden sähköinen asiointi

Tulotiedot web-palveluissa

Korkeimman maksun hyväksymisen lisäksi voi nyt lähettää myös tulotositteet web-palveluissa (1.1.2018 alkaen).

Web-palvelut

Web-palveluissa voit tarkastella tai ilmoittaa omia tietoja suojatun yhteyden kautta varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmässä.
Päätökset löytyvät meidän perheen yleisnäkymästä alhaalta lapsen kohdalta, kun klikkaa auki näytä tiedot.

-päätös paikasta ja paikan vastaanottaminen tai hylkääminen
-päätös varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta / muutoksesta

-omien tietojen tarkastelu
-yhteystietojen muutoks
et (puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet)
-paikan irtisanominen

-hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittaminen (huom. oma linkki)

-arvio päivähoitomaksusta
-maksupäätös
-korkeimman maksun hyväksyminen
-tulotietojen lähettäminen

Lisäksi asiakas saa valmiiksi esitäytetyt lomakkeet
(päivähoito- ja leikkitoimintahakemukset, esiopetukseen ilmoittautuminen).

Linkki web-palveluihin (linkki)

LINKKI hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittamiseen (linkki)Sähköinen tiedoksianto

Päätösten sähköisen tiedoksiannon voi käydä hyväksymässä Meidän perhe -näkymässä (Yhteystietojen muutos)