Web-palvelut - asiakasperheiden sähköinen asiointi

Tulotiedot web-palveluissa

Korkeimman maksun hyväksymisen lisäksi voi nyt lähettää myös tulotositteet web-palveluissa (1.1.2018 alkaen).

Web-palvelut

Web-palveluissa voit tarkastella tai ilmoittaa omia tietoja suojatun yhteyden kautta varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmässä.
Päätökset löytyvät meidän perheen yleisnäkymästä alhaalta lapsen kohdalta, kun klikkaa auki näytä tiedot.

-päätös paikasta ja paikan vastaanottaminen tai hylkääminen
-päätös varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta / muutoksesta

-omien tietojen tarkastelu
-yhteystietojen muutoks
et (puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet)
-paikan irtisanominen

-hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittaminen (huom. oma linkki)

-arvio päivähoitomaksusta
-maksupäätös
-korkeimman maksun hyväksyminen
-tulotietojen lähettäminen

Lisäksi asiakas saa valmiiksi esitäytetyt lomakkeet
(päivähoito- ja leikkitoimintahakemukset, esiopetukseen ilmoittautuminen).

1. LINKKI päätöksiin ja omiin tietoihin (paikan vastaanottaminen/peruminen ja irtisanominen, yhteystiedot, maksulaskuri, tulotiedot, korkeimman maksun hyväksyminen ja esitäytetyt lomakkeet)  (linkki)
(Huom. hoitoajat ja poissaolot ilmoitetaan toisesta, alla olevasta linkistä)

2. LINKKI hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittamiseen (linkki)Sähköinen tiedoksianto

Päätösten sähköisen tiedoksiannon voi käydä hyväksymässä Meidän perhe -näkymässä (Yhteystietojen muutos)