Harkinnanvarainen oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen

Harkinnanvarainen oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen

Kun toinen huoltajista on kotona 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus voi tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvasta syystä. Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen mukaan ja se voidaan myöntää myös määräajaksi.

Lapsella on oikeus harkinnanvaraiseen 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen:
  • Huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • Lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia