Oikeus varhaiskasvatukseen

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen (Varh.kasv.laki 11 a §)

Laki korostaa vahvasti pedagogiikkaa ja lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen. Laki lähtee siitä, että 20 tuntia viikossa on riittävä määrä varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman tai huoltajan osa-aikaisen, väli-aikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheiden olosuhteiden takia.

Laki määrittää nämä em. perusteet ja tarkemmat linjaukset tehdään kuntatasolla.

Lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen vain, jos molemmat huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Oikeuden esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen voi tämän lisäksi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.