Varhaiskasvatus

Kesä 2019 varhaiskasvatuksessa

Kesäajan (1.6.12.8.2019) poissaolojen ilmoittaminen

Suurin osa kuntamme päiväkodeista on suljettuna koko heinäkuun ja osittain kesä- ja elokuussa.

Järjestelyistä kunkin päiväkodin/koulun osalta tiedotetaan perheille toukokuussa. Juhannuksen jälkeen avoinna ovat enää Salpakankaan päiväkoti kuntakeskuksen alueella ja Kukkilan päiväkoti Vesikansan alueella. Perhepäivähoidon varahoito toteutuu toisella perhepäivähoitajalla tai päivystävässä päiväkodissa. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden käytöstä kesäaikana on hyvä neuvotella erikseen päivähoitopaikan esimiehen kanssa.

Pyydämme teitä ilmoittamaan kesäajan poissaolot TietoEdun/Web-palveluiden (hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittaminen) kautta 24.4.2019 mennessä. Vain tähän päivään mennessä ilmoitetut poissaolot oikeuttavat hyvityksiin.  HUOMIO! Ohjelma vaatii merkinnät koko viikolle, joten jos loma (poissaolo) alkaa keskellä viikkoa, esimerkiksi tiistaina, on maanantaille laitettava alustava/arvioitu hoitoaika.

Huom.  
Osalle lapsista on jo nyt tehty ryhmäsiirtoja tulevaa toimintakautta ajatellen, jolloin hoitoaikoja ei voi enää ilmoittaa vanhalle sijoitukselle elokuussa. Tämä tulee huomioida hoitoaikoja ilmoittaessa ja valita tuleva sijoitus, jolle hoitoajat ilmoitetaan viikosta 31 alkaen.

________________________________________________________________________________________________________________

Sakkomaksu peruuttamatta jätetystä varauksesta

Jos lapselle varataan päivähoitoa 1.-31.7.2019 (eli poissaoloja ei ilmoiteta), eikä varatulle ajalle ilmoiteta poissaoloa tai hoitoaikaa 19.6.2019 mennessä, peritään käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta Hyvinvointivaliokunnan päätöksen (16.05.2018§59) mukainen sakkomaksu. Sakko peritään, vaikka kyseessä olisi muuten maksuton kuukausi (heinäkuu on maksuton, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut ennen syyskuuta 2018). Sakkomaksu on puolet lapsen kuukausimaksusta. Mikäli lapsen kuukausimaksu on 0 €, on sakkomaksu 13.50 €. Mikäli muutokset lapselle varattuihin hoito- ja loma-aikoihin ovat yksittäisiä päiviä tai johtuvat työstä/opiskelusta, ei sakkomaksua peritä.
_________________________________________________________________________________________________________________

Kesäaika ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

1. Kesäkuu: Kaikki määräpäivään mennessä ilmoitetut poissaolot 17.-30.6.2019 hyvitetään, myös yksittäiset päivät (normaalin aukiolon puitteissa). Poissaolon tunteja ei voi siirtää alkukuulle.

2. Heinäkuu: Maksuton kuukausi, mikäli päivähoitosuhde on alkanut ennen syyskuuta 2018.
  • Jos päivähoitosuhde on alkanut syyskuussa 2018 tai sen jälkeen, peritään heinäkuulta normaali maksu, mutta jos tällainen lapsi on poissa koko heinäkuun, ei maksua peritä heinäkuulta.
  • Jos lapsi on aloittanut kunnallisen päivähoidon ennen syyskuuta 2018 toisessa kunnassa, eikä päivähoidossa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen 044 780 1375 / 044 780 1630 (oikeus maksuttomaan heinäkuuhun).
3. Elokuu: Jos lapsi on koko kuukauden poissa, peritään puolikas maksu – ei muita hyvityksiä.
________________________________________________________________________________________________________________

2013 syntyneet (päivähoitoa tarvitsevat syksyn esioppilaat)

Esiopetuksen lukuvuosi on 12.8.2019–29.5.2020. Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, ainoastaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 29.7. alkaen (huom. koulukohtaisia poikkeuksia). Tämä tulee huomioida myös hoitoaikoja ilmoittaessa: valitaan tuleva hoitopaikka,jolle hoitoajat ilmoitetaan viikosta 31 alkaen. Palvelun tarve muutetaan 12.8.2019 alkaen esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus 12.8. alkaen. Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä. Esioppilaalla on oikeus varhaiskasvatukseen vain, jos molemmat huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti.

_________________________________________________________________________________________________________________

2012 syntyneet (koulunsa 12.8.2019 aloittavat)

Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8., jolloin oikeus päivähoitoon päättyy 31.7.

Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee päivähoitoa vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava yksikön lähiesimiehen kanssa. Muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde, jos hoidon tarve päättyy ennen 31.7.2019 (Web-palvelut).