Varhaiskasvatus

Talvilomaviikko varhaiskasvatuksessa (26.2.-4.3.2018)

Talvilomaviikolla toimintaa on keskitetty lasten ja henkilöstön lomaillessa.
Auki ovat vain Salpakankaan ja Kalliolan päiväkodit
Alla "kartat" tilajärjestelyistä

Salpakankaan päiväkodilla (Koulurinteentie 9) toiminta toteutuu seuraavin järjestelyin:

Kangasvuokoilla B- rakennuksen yläkerrassa (044 7801 574)

 • Kangasvuokkojen lapset, 044 7801574 
 • Satulinnan päiväkodin pienet (alle 3v), 044 7801 618
 • Hiekkalinnan päiväkodin pienet (alle 3v), 044 7801 392
 • Soramäen päiväkodin pienet (alle 3v), 044 7801 784


Alkuluokkien tiloissa B-rakennuksen yläkerrassa (Huom. sisäänkäynti, katso "kartta")

 • Satulinnan päiväkodin isot (yli 3v) 044 7801 619
 • Hiekkalinnan päiväkodin isot (yli 3v) 044 7801 394


Keltavuokoilla B-rakennuksen yläkerrassa (044 7801 413)

 • Keltavuokkojen lapset 044 7801 413
 • Nostavan ja Herralan päiväkotien lapset 044 7801 385
 • Hämeenkosken päiväkodin lapset 044 748 8924


Sinivuokoilla B-rakennuksen alakerrassa (044 7801 575)
 

 • Sinivuokkojen lapset 044 7801 575 
 • Pyhäniemen päiväkodin lapset 044 7801 752
 • Soramäen päiväkodin isot (yli 3v) 044 7801 665


Alkuluokkien tiloissa B-rakennuksen yläkerrassa (044 7801 472) kaikki eskarilaiset

 • Salpakangas 044 7801 472
 • Tiilikangas 044 7801 642
 • Pyhäniemi 044 7801 590
 • Kankaan koulu 044 7801 178
 • Herrala 044 7801 323
 • Nostava 044 7801 559
 • Hälvälä (ei lapsia viikolla 9)


Punavuokot A- rakennuksessa (044 7801 595)

 • Punavuokkojen lapset 044 7801 595 
 • Perhepäivähoidon varahoito (Kotipesä) 044 7801 367

Liitteet:

Salpakangas 2018 Talvilomaviikko
Vesikansa 2018 Talvilomaviikko

Tieto Edun käyttöönotto Hollolan varhaiskasvatuksessa (hoitoajat,poissaolot)

Hollolan kunta ottaa käyttöön Tieto Edun uuden mobiili-/websovelluksen hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittamiseen. Uusi, odotettu sovellus korvaa vanhat erilliset hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittamiset.

Vanha web-palvelu poistuu käytöstä 16.2.2018. Tämän jälkeen ei vanhaa järjestelmää voi enää käyttää, vaan hoitoajat ja poissaolot ilmoitetaan uuden web-linkin tai mobiilisovelluksen kautta.

Kaikkien tulee ilmoittaa 5.3.2018 alkavat hoitoajat ja poissaolot uudelleen uudella sovelluksella (myös jo aiemmin ilmoitetut hoitoajat tulee ilmoittaa uudelleen). Nyt myös säännölliset hoitoajat tulee ilmoittaa joka viikolle.

Jos hoitoaikoja ei ole ilmoitettu, oletetaan, että lapsi ei tarvitse päivähoitoa, eikä häntä välttämättä voida ottaa vastaan päivähoitopaikassa etenkään ns. ääriaikoina, joihin on varattu henkilöstö suunnitelman mukaan.

Toivomme teidän ilmoittavan hoitoajat mahdollisimman pitkälle etukäteen. Hoitoajat ilmoitetaan kokonaisina viikkoina. Päivälle merkitään joko hoitoaikavaraus tai poissaolo. Hoitoajat voi ilmoittaa enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Hoitoaikojen ilmoittaminen aikaistuu viikolla ja ne tulee ilmoittaa puolitoista viikkoa aiemmin. Esimerkiksi viikon 10 hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään viikon 8 keskiviikkona.

Määräpäivänä tallennamme lasten hoitoajat sekä poissaolot ja näiden pohjalta suunnittelemme henkilöstön työvuorot. Näin saamme henkilöstön työajat ja lasten läsnäolot kohtaamaan parhaiten. Lisäksi varaamme ateriat tämän suunnitelman pohjalta.

Hoitoajat määrittävät päiväkotien aukioloajat. Päiväkoti ei ole automaattisesti auki tiettyä aikaa, vaan aukiolo määräytyy ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan.

Mikäli tämän määräajan jälkeen hoitoaikoihin tulee muutoksia ns. ääriaikojen osalta (aamulla klo 6-7 ja/tai iltapäivällä klo 16.30–18), niitä ei välttämättä voida toteuttaa vaan niistä on sovittava päivähoitopaikassa erikseen.

HUOM! Vuorohoidon käyttäjät:

Mikäli määräajan jälkeen hoitoaikoihin tulee muutoksia viikonlopun, iltojen tai aikaisten aamujen (ns. ääriaikojen osalta: (ennen klo 7 ja/tai klo 16.30 jälkeen) osalta, ei päivähoitoa välttämättä voida järjestää, vaan muutoksista ja niiden onnistumisesta on sovittava omassa päiväkotiryhmässä erikseen. Esimerkiksi viikonloppuna hoito onnistuu vain, jos ko. ajalle on jo varattu henkilöstöä ja sinne mahtuu lisää lapsia lain mukaisia suhdelukuja noudattaen.

Kun ilmoitatte hoitoajat ensimmäisen kerran uuden web-linkin tai mobiilisovelluksen kautta, älkää enää sen jälkeen käyttäkö vanhaa linkkiä.

Tieto Edun mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja web version käyttöön suosittelemme joko Chrome tai Firefox selainta.

Tunnistautuminen sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta, joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella. Kun käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen puhelimella, kirjautumistiedot tallentuvat viikoksi. Jatkossa sovellus tulee lähettämään puhelimeen muistutuksia hoitoaikojen ilmoittamisesta. Handelsbankin asiakkaille suositellaan web-sovelluksen käyttöä, koska mobiilisovelluksen toiminnassa voi olla vaikeutta.

Ainostaan virallisilla huoltajilla on mahdollisuus käyttää sovellusta. Viralliset huoltajat päivittyvät väestörekisteritiedoista suoraan ohjelmaan. Mikäli haluatte, että joku muu (esimerkiksi uusperheen toinen aikuinen) pääsee tallentamaan lapsen hoitoaikoja ja poissaoloja, niin olkaa yhteydessä yksikön lähiesimieheen.

Pahoittelemme vaihdoksesta aiheutuvaa vaivaa. 

 

Websovellukseen pääset tästä

 

Liitteet:

Ohje huoltajille
Asennusohje

Maksutiedote huoltajille

Maksut muuttuvat asiakasmaksulain uudistusten tullessa voimaan 1.1.2018.

Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat 1.1.2018 alkaen ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia. Tämän jälkeen seuraavan kerran maksuja tarkistetaan elokuussa 2018 indeksitarkistuksen tullessa voimaan.

Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja bruttotulojen, sekä ennakkoon palvelusuunnitelmassa sovittujen/varattujen tuntien mukaan. Maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on edelleen enintään 290€/kk.

Toisen lapsen maksu on enintään 145€ (50% alennus) ja seuraavien lasten enintään 58€ (80% alennus).

Kaikille asiakasperheille tehdään uudet maksupäätökset voimassaolevien tulotietojen mukaisesti (1.8.2017 tai sen jälkeen toimitetut tulotiedot). Uudet maksupäätökset toimitetaan perheille tammikuun aikana, tammikuun laskutus tapahtuu helmikuussa.

Jos olette aiemmin hyväksyneet korkeimman maksun ja maksu halutaan tulorajojen korotuksen vuoksi tuloperusteiseksi, tulee Teidän toimittaa Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin -lomake ja tulotositteet Varhaiskasvatuspalveluihin viimeistään 15.1.2018. Osoite: Varhaiskasvatuspalvelut, Virastotie 3, 15870 Hollola

Tulorajat ja maksuprosentit 1.1.2018 - 31.7.2018

Perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen vähimmäistuloraja ja jäljelle jäävästä osuudesta lasketaan maksuprosentin 10,70% mukainen maksu = päivähoitomaksu.

Perheen koko

Vähimmäistuloraja €/kk

Maksu %

Korkeimman maksun tuloraja €/kk

2

2050

10,70%

4760

3

2646

10,70%

5356

4

3003

10,70%

5713

5

3361

10,70%

6071

6

3718

10,70%

6428

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 138 euroa (1.1.2018).

Ennakkotietoa elokuulta:

Kaikkien asiakkaiden maksut tarkistetaan uuden toimintakauden alkaessa (1.8.2018), jolloin myös indeksikorotus tulee voimaan. Pyydämme kaikilta uudet tulotiedot kesäkuussa. Tiedotamme asiasta tarkemmin kevään aikana.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2018 (indeksikorotus) alkaen

Perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen vähimmäistuloraja ja jäljelle jäävästä osuudesta lasketaan maksuprosentin 10,70% mukainen maksu = päivähoitomaksu.

Perheen koko

Vähimmäistuloraja €/kk

2

2102

3

2713

4

3080

5

3447

6

3813

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa (1.8.2018).

Tiedotus varhaiskasvatuksessa

Yleinen tiedottaminen kaikista varhaiskasvatuksen yhteisistä ja ajankohtaisista asioista tapahtuu tällä sivulla ja yksiköiden ilmoitustauluilla.

 • Esioppilaiden osalta Wilmassa tiedotetaan arjen toiminnasta
 • Vanhempien sähköpostijakelulistat ovat käytössä osassa yksiköistä (päiväkodit ja perhepäivähoito)

Liitteet:

Tiedote huoltajille 1.9.2017

Sähköiset päätökset

Olemme siirtyneet sähköisiin päätöksiin (esiopetuspäätös, päivähoitopäätös & maksupäätös)

Huoltaja saa sähköpostiinsa viestin sähköisestä päätöksestä ja voi käydä Web-palveluissa (pankkitunistautuminen) lukemassa/tulostamassa sen

Paikkapäätös hyväksytään/hylätään sähköisesti

Sähköinen päätös edellyttää asiakkalta sähköisen asioinnin hyväksymistä ja sähköpostiosoitetta