≡ Navigointi

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan Hollolassa kaikilta asiakkailta vuosittain uuden toimintakauden alkaessa (1.8.2017)

Pyydämme teitä toimittamaan viimeisimmät tulotiedot Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin – lomakkeella liitteineen 15.8.2017 mennessä postitse Hollolan kunnan varhaiskasvatuspalveluihin (tai suljetussa kirjekuoressa päiväkotiin tai virastolle).

Postiosoite: Hollolan kunta / Varhaiskasvatus, PL 66, 15871 Hollola

Korkeimman maksun voi myös hyväksyä web-palveluissa. Tällöin on syytä tarkistaa, että perheen muut tiedot ovat ajan tasalla web-palveluissa.

Mikäli tietoja ei toimiteta määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Maksua ei korjata takautuvasti, vaan tulotietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta.

Liitteet:

Tiedote 290517,maksun tarkistus.pdf
Tietoja_varhaiskasvatuspalveluihin_lomake_290517.pdf
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote_290517.pdf

Kesä 2017 varhaiskasvatuksessa

Suurin osa kuntamme päiväkodeista on suljettuna koko heinäkuun ja osittain kesä- ja elokuussa.
Tiedotamme asiasta lisää mahdollisimman pian.

Esioppilaiden tutustumispäivät kouluilla (lukuvuodelle 14.8.2017–1.6.2018)

Herralan koulu
5.5.2017 klo 9 – 10.30 (huoltajat & lapset)

Hälvälän koulu
9.5.2017 klo 9-11 (huoltajat & lapset, sisältää ruokailun)

Hämeenkosken koulu
16.5.2017 klo 9-12 (lapset, sisältää ruokailun)

Kalliolan koulu
24.5.17 klo 8.30–9.30 tutustuminen huoltajan kanssa, Kalliolan pikkukoulu (ei sisällä ruokailua).
9.8.17 klo 18–19 uusi Kalliolan koulu
Kumpanakin päivänä tutustujat kokoontuvat pihalle, josta heidät haetaan sisätiloihin.

Kankaan koulu
Sopimuksen mukaan

Nostavan koulu
4.5.2017 klo 9 – 11 (lapset, sisältää ruokailun)
5. - 6.6.2017 klo 8-16 (huoltajat & lapset ajanvarauksella),
Varaa aika: marianne.isola(at)hollola.fi, 044-7801 607

Paimelankoulu
4.5.17 klo 18–19 (huoltajat & lapset)

Pyhäniemen koulu
9.5.2017 klo 9-11 (huoltajat & lapset, sisältää ruokailun)

Salpakankaan koulu
10.5.2017 klo 16 – 17.30 (huoltajat & lapset)
19.5.2017 klo 9.15 – 11.30 (lapset, sisältää ruokailun)

Tiilikankaan koulu
11.5.2017 klo 9-11 (lapset, sisältää ruokailun)
7. - 8.6.2017 klo 8-16 (huoltajat & lapset ajanvarauksella),
Vara aika: paula.kaartinen(at)hollola.fi, 044-7801 292

Tutustumisajan ollessa päivähoitopäivän aikana, tulee vanhempien järjestää lapsen kuljetus koululle ja takaisin päivähoitopaikkaan.

Vuorohoidon järjestäminen 1.8.2017 alkaen

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 20.3.2017, että vuorohoito siirretään osaksi Salpakankaan päiväkodin toimintaa ja vuorohoidon esiopetus järjestetään Salpakankaan alkuluokissa 1.8.2017 alkaen.

Hiekkalinnan päiväkoti jatkaa päivätalona ja siellä toteutetaan myös varhaiskasvatuksen avointa toimintaa (mm. leikkitoiminta). Perhepäivähoidon varahoito järjestetään edelleen Hiekkalinnassa (Kotipesä).

Vuorohoidon sijoittuminen Salpakankaan päiväkotiin tuo joustavuutta perheiden palvelujen järjestämiseen. Perheiden vaihtelevat palveluntarpeet voidaan huomioida paremmin jo palveluohjauksen vaiheessa, sekä sijoituspäätöksiä tehdessä, eikä lasten tarvitse siirtyä paikasta toiseen. Lisäksi vuorohoitoa tarvitsevat lapset voivat olla esiopetuksen alkuluokkatoiminnassa ja vuorohoito voidaan toteuttaa saman kokonaisuuden sisällä joustavasti.

Käytännön järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

Hollola 23.3.2017. Satu Kilpinen, Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, puh. 044 780 1312

Uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) 1.3.2017 alkaen

Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja bruttotulojen, sekä ennakkoon palvelusuunnitelmassa sovittujen/varattujen tuntien mukaan. Maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on edelleen enintään 290€/kk.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan, mutta tulorajaa korotetaan kaksi- ja kolmihenkisten perheiden osalta. Muutosten vaikutuksena osalla kaksi- ja kolmehenkisten perheiden maksu pienenee.

Tulorajat:

Perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen vähimmäistuloraja ja jäljelle jäävästä osuudesta lasketaan maksuprosentin (11,5 tai 9,4 tai 7,9) mukainen maksu = päivähoitomaksu.

Perheen koko

Vanha tuloraja €/kk

Uusi tuloraja €/kk

Maksu %

Vanha korkeimman maksun tuloraja €/kk

Uusi korkeimman maksun tuloraja €/kk

2

1403

1915

11,5

3925

4437

3

1730

1915

9,4

4816

5000

4

2053

ei muutosta

7,9

5724

ei muutosta

5

2191

ei muutosta

7,9

5862

ei muutosta

6

2328

ei muutosta

7,9

5999

ei muutosta

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Muita muutoksia:

Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että se on enintään 90 % nuorimman lapsen maksusta (enintään 261€). Kolmannen ja sitä seuraavien lasten maksu on edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsi on kirjoilla. Huoltajat sopivat keskenään mahdollisesta laskun jakamisesta.

Kaikille asiakasperheille tehdään uudet maksupäätökset voimassaolevien tulotietojen mukaisesti (1.8.2016 tai sen jälkeen toimitetut tulotiedot). Uudet maksupäätökset toimitetaan perheille maaliskuun aikana, maaliskuun laskutus tapahtuu huhtikuussa (maaliskuun laskun eräpäivä on 26.4.)

Jos kahden tai kolmen hengen perhe on hyväksynyt korkeimman maksun ja maksu halutaan tulorajan korotuksen vuoksi tuloperusteiseksi, tulee asiakkaan toimittaa Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin -lomake ja tulotositteet Varhaiskasvatuspalveluihin viimeistään 26.3.2017.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen eräpäivä muuttuu!

Laskutusjärjestelmän muutoksen vuoksi varhaiskasvatuksen laskutuksen eräpäivä muuttuu. Uudessa järjestelmässä ei valitettavasti ole mahdollisuutta siirtää eräpäivää manuaalisesti kuukauden viimeiseksi päiväksi. Aikaisemmin maksujen eräpäivä on ollut kuun viimeinen päivä.

Pyrimme jatkossa saamaan eräpäivän mahdollisimman lähelle kuun vaihdetta. Viikonloppujen ja pyhäpäivien vuoksi eräpäivän osuminen viimeiseen päivään, ei aina ole mahdollista.

Maksuehtomme on pysynyt samana (14päivää netto).

Pahoittelemme muutoksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.


Sähköiset päätökset

Olemme siirtyneet sähköisiin päätöksiin (esiopetuspäätös, päivähoitopäätös & maksupäätös)

Huoltaja saa sähköpostiinsa viestin sähköisestä päätöksestä ja voi käydä Web-palveluissa (pankkitunistautuminen) lukemassa/tulostamassa sen

Paikkapäätös hyväksytään/hylätään sähköisesti

Sähköinen päätös edellyttää asiakkalta sähköisen asioinnin hyväksymistä ja sähköpostiosoitetta