Varhaiskasvatus

Joulunaika ja vuodenvaihde varhaiskasvatuksessa 2019-2020

Pyydämme Teitä huoltajia ystävällisesti ilmoittamaan kaikki lasten joulun ajan/vuodenvaihteen
(viikot 52 & 1) poissaolot viimeistään keskiviikkona 4.12.2019.

Ohjelma vaatii koko viikolle merkinnän, joko poissaolon tai hoitoajan. Poissaolo pitää merkitä myös arkipyhille. Mikäli ette vielä tiedä ko. ajankohdan hoitoaikoja, niin käyttäkää arviota.

Tämä arvio tulee sitten korjata oikeaksi hoitoaikojen ilmoittamisen määräaikaan mennessä.  

Hyvitettävät poissaolopäivät:

23.12. maanantai

27.12. perjantai

30.12. maanantai

31.12. tiistai

Näin saamme sijoiteltua henkilöstön lomat sellaiseen ajankohtaan, jolloin lapsiakin on vähemmän paikalla.

Joulun aikaan ajalla 23. – 31.12.2019 varhaiskasvatuspalveluita keskitetään ja suurin osa päiväkodeista on suljettu. Tarkat päiväkotien aukiolot ilmoitamme mahdollisimman pian 4.12. jälkeen.

 

Seuraavaksi tulossa talviloma viikolla 9 (24.2.-1.3.2020)

Terveisin varhaiskasvatuspalvelut
12.11.2019

Varhaiskasvatuksen Wilma

Hollolassa on kaikilla kouluilla käytössään Wilma -viestintäkanava kodin ja koulun vuorovaikutuksen avuksi.

Hollolan varhaiskasvatuksessa on nyt otettu käyttöön tämä sama Wilma -viestintäkanava. Aiemmin Wilma onkin ollut jo käytössä esioppilaiden huoltajilla ja nyt käyttöä laajennetaan päiväkoteihin. Perhepäivähoidossa Wilmaa ei vielä käytetä.

Wilma toimii tässä vaiheessa ainoastaan tiedotuskanavana varhaiskasvatuksesta huoltajille. Muusta käytöstä tiedotamme myöhemmin.

Huoltajien yhteydenotot lasta koskevissa asioissa toivomme edelleen puhelimitse suoraan ryhmiin, koska henkilöstö ei välttämättä pääse lukemaan Wilma-viestejä päivittäin.

Lasten hoitoajat ja poissaolot ilmoitetaan edelleen TietoEdun kautta.

Tietoa varhaiskasvatuspalveluista löytyy www.hollola.fi -sivustolta

Tietoa ja lomakkeita/esitteitä varhaiskasvatuspalveluista löytyy edelleen täältä Peda.netistä

Ystävällisin terveisin Varhaiskasvatuspalvelut
04.09.2019

SYYSLOMAVIIKKO 21.-27.10.2019 (viikko 43) varhaiskasvatuksessa

Syyslomalla varhaiskasvatuspalveluita keskitetään ja osa päiväkodeista on suljettu. Todennäköisesti vain Salpakankaan päiväkoti ja yksi päiväkoti Vesikansassa on auki.

Lisäksi järjestämme koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle täydennyskoulutuksen 21.-22.10. ja on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee mukaan tähän koulutukseen.

Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan lapsenne syyslomaviikon hoidontarpeen (hoitoajat ja poissaolot) 18.09.2019 mennessä.

Jos hoitoaikoja ei ole ilmoitettu, tulkitaan se siten, että päivähoidontarvetta ei ole ja lapselle ei varata päivähoitoa. Mikäli ette vielä tiedä tarkkoja hoitoaikoja, laittakaa arvio, jota sitten korjaatte normaalin hoitoaikojen ilmoittamisen aikataulun puitteissa. Kiitos.

Hyvitykset päivähoitomaksussa syyslomaviikon poissaoloista:

  • Koko viikon poissaolo. Koko syyslomaviikon poissaolosta myönnetään maksuhyvitystä 5 päivää.Vain koko viikon poissaolo oikeuttaa hyvitykseen.
  • Kahden päivän poissaolo (maanantaista tiistaihin). Koulutuspäivistä johtuen hyvitämme poikkeuksellisesti myös 21.-22.10. poissaolon, mikäli lapsi on molemmat päivät pois ja lapsella olisi muutoinkin oikeus paivähoitoon näinä päivinä.

Lomaviikon käyttämättä jääviä tunteja ei voi siirtää muuhun ajankohtaan.

Syyslomaviikolla ei ole esiopetusta, joten esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoitoa) tarvitsevien esioppilaiden maksu muutetaan syyslomaviikon ajaksi kokopäivämaksuksi (=maksuttoman esiopetuksen osuuden hyvitys poistuu ko. viikon ajalta). Maksu muutetaan koko viikoksi, vaikka päivähoidon tarve olisikin vähäisempi ko. viikolla.

Esioppilaan palvelun tarve muutetaan koko syyslomaviikoksi seuraavasti: Max 63h/kk esioppilaan varhaiskasvatus muutetaan 85-146h/kk varhaiskasvatukseksi ja Yli 63h/kk esioppilaan varhaiskasvatus muutetaan Yli 146h/kk varhaiskasvatukseksi.

Syyslomaviikon järjestelyistä tiedotamme 18.09.2019 jälkeen mahdollisimman pian.

Terveisin Varhaiskasvatuspalvelut
29.08.2019

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkastaminen 1.8.2019 lähtien

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan Hollolassa kaikilta asiakkailta vuosittain uuden toimintakauden alkaessa (1.8.2019).

Pyydämme teitä toimittamaan viimeisimmät tulotiedot 15.8.2019 mennessä.

Mikäli tietoja ei toimitata määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu.
Maksua ei korjata takautuvasti, vaan tulotietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta

Liitteet:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkastaminen 1.8.2019 lähtien

VARDA - varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä.
Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Vardasiirroista johtuen joudumme tekemään uusia päätöksiä palvelun tarpeista 1.1.19 alkaen joillekin lapsille.
Tämä ei aiheuta toimenpiteitä huoltajille (näistä ei lähetetä erillistä viestiä, mutta ne näkyvät Meidän perhe-näkymässä web-palveluissa).


Lue lisää täältä

Viestit web-palveluissa

Päivityksen yhteydessä tulivat viestit virheellisesti päälle ja useat huoltajat saivat viestejä hoitoajoista.
Tilanne on nyt korjattu. Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa.
Ilmoitamme kyllä, kun tämä palvelu otetaan meillä tulevaisuudessa käyttöön.

TietoEdu Hollolan varhaiskasvatuksessa (hoitoajat,poissaolot)

Hollolan kunnassa on käytössä Tieto Edun uuden mobiili-/websovellus hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittamiseen. 

Hoitoajat tulee ilmoittaa puolitoista viikkoa aiemmin. Esimerkiksi viikon 10 hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään viikon 8 keskiviikkona.

Jos hoitoaikoja ei ole ilmoitettu, oletetaan, että lapsi ei tarvitse päivähoitoa, eikä häntä välttämättä voida ottaa vastaan päivähoitopaikassa etenkään ns. ääriaikoina, joihin on varattu henkilöstö suunnitelman mukaan.

Toivomme teidän ilmoittavan hoitoajat mahdollisimman pitkälle etukäteen. Hoitoajat ilmoitetaan kokonaisina viikkoina. Päivälle merkitään joko hoitoaikavaraus tai poissaolo. Hoitoajat voi ilmoittaa enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Määräpäivänä lukitus tallentaa lasten hoitoajat sekä poissaolot ja näiden pohjalta suunnittelemme henkilöstön työvuorot. Näin saamme henkilöstön työajat ja lasten läsnäolot kohtaamaan parhaiten. Lisäksi varaamme ateriat tämän suunnitelman pohjalta. Lukitusaikana voi kuitenkin ilmoittaa äkillisen poissaolon kyseiselle tai sitä seuraavalle päivälle (sairaus tai äkillinen vapaapäivä).

Varatut hoitoajat määrittävät päiväkodin aukioloajat. Päiväkoti ei ole automaattisesti auki tiettyä aikaa, vaan aukiolo määräytyy ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan.

Mikäli tämän määräajan jälkeen hoitoaikoihin tulee muutoksia ns. ääriaikojen osalta (aamulla klo 6-7 ja/tai iltapäivällä klo 16.30–18), niitä ei välttämättä voida toteuttaa vaan niistä on sovittava päivähoitopaikassa erikseen.

HUOM! Vuorohoidon käyttäjät:

Mikäli määräajan jälkeen hoitoaikoihin tulee muutoksia viikonlopun, iltojen tai aikaisten aamujen (ns. ääriaikojen osalta: (ennen klo 7 ja/tai klo 16.30 jälkeen) osalta, ei päivähoitoa välttämättä voida järjestää, vaan muutoksista ja niiden onnistumisesta on sovittava omassa päiväkotiryhmässä erikseen. Esimerkiksi viikonloppuna hoito onnistuu vain, jos ko. ajalle on jo varattu henkilöstöä ja sinne mahtuu lisää lapsia lain mukaisia suhdelukuja noudattaen.

Tieto Edun mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja web version käyttöön suosittelemme joko Chrome tai Firefox selainta.

Tunnistautuminen sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta, joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella. Kun käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen puhelimella, kirjautumistiedot tallentuvat viikoksi. Jatkossa sovellus tulee lähettämään puhelimeen muistutuksia hoitoaikojen ilmoittamisesta. Handelsbankin asiakkaille suositellaan web-sovelluksen käyttöä, koska mobiilisovelluksen toiminnassa voi olla vaikeutta.

Ainostaan virallisilla huoltajilla on mahdollisuus käyttää sovellusta. Viralliset huoltajat päivittyvät väestörekisteritiedoista suoraan ohjelmaan. Mikäli haluatte, että joku muu (esimerkiksi uusperheen toinen aikuinen) pääsee tallentamaan lapsen hoitoaikoja ja poissaoloja, niin olkaa yhteydessä yksikön lähiesimieheen.

 

 

Liitteet:

Ohje huoltajille
Asennusohje

Sähköiset päätökset

Olemme siirtyneet sähköisiin päätöksiin (esiopetuspäätös, päivähoitopäätös & maksupäätös, palvelusetelipäätös)

Huoltaja saa sähköpostiinsa viestin sähköisestä päätöksestä ja voi käydä Web-palveluissa (pankkitunistautuminen) lukemassa/tulostamassa sen

Paikkapäätös hyväksytään/hylätään sähköisesti

Sähköinen päätös edellyttää asiakkalta sähköisen asioinnin hyväksymistä ja sähköpostiosoitetta