Hollola

Palveluverkkoesitys ja kuulemistilaisuudet

Hollolan kunnan vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä on valmisteltu palveluverkkoesitystä. Palveluverkkoesityksen taustalla on Hollolan kunnan talouden ja sen tasapainottamiseen liittyvä arviointi tarvittavista toimenpiteistä tilanteessa, jossa kunnan tilinpäätösennuste on -3,9 milj. euroa.

Syntyvyyden nopea aleneminen, oppilasmäärien merkittävä vähenemä 2020-2025 (n. 500 lasta), ikääntyminen ja veronmaksajien määrän väheneminen, ovat lisäämässä talouden epätasapainoa tulevina vuosina. Tähän liittyen valtuusto antoi kesäkuussa toimeksiannon palveluverkkotarkastelusta. Hyvinvointivaliokunta ja elinvoimavaliokunta ovat toimeksiannon pohjalta tehneet palveluverkkotarkastelua oppilasmäärien, kiinteistöjen sekä strategisen yleiskaavan pohjalta.

Palveluverkkoselvityksestä ja kuulemistilaisuuksista voi lukea lisää Hollolan kunnan kotisivuilta.