Tieto- ja viestintäteknologia koulun arjessa

Tieto- ja viestintäteknologia koulun arjessa

Digitaaliset välineet ja oppimateriaalit ovat tärkeä osa peruskoulujen opetusta tänä päivänä. Koulun on annettava opetusta, joka on nykyaikaista, motivoivaa ja valmentaa työelämää varten. Päästäkseen tähän tavoitteeseen Hollolan kunta päätti vuonna 2017 hankkia kaikille oppilaille sähköisen O365-ympäristön, jonka laajamittainen oppilaskäyttö alkaa syksyllä 2018. Samalla koulujen digilaitteiden määrää päätettiin myös lisätä, niin että tulevaisuudessa kolmea oppilasta kohden on vähintään yksi digilaite. 

Hollolassa tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Ajattelemme, että TVT monipuolistaa ja tukee perinteisempää oppimista ja opetusta. Haluamme kuitenkin korostaa, että oppilaat tarvitsevat myös digilepoa. Suurin osa opetuksestamme onkin edelleen opettajan ja oppilaan välistä aitoa vuorovaikutusta ilman digilaitteiden läsnäoloa.

Tieto- ja viestintäteknologian avulla oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. TVT-taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä