Oppilaaksioton perusteet

Oppilaaksiotto

Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja toissijainen oppilaaksiotto

 

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppilaalle koulupaikan. Tällöin on kyseessä oppilaalle osoitettu lähikoulu. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus hakeutua myös muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Tällöin kyseessä on toissijainen koulu ja hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Hollolan hyvinvointivaliokunta on päättänyt kokouksessaan 23.6.2021 §70 toissijaiseen kouluun hakeutumisen valintaperusteista. 

Oppilaan muuttaessa kesken lukuvuoden uuteen osoitteeseen tarkastetaan aina oppilaalle uusi lähikoulu. Mikäli lähikoulu tässä yhteydessä muuttuu, on mahdollista hakea lupaa käydä toissijaista koulua. Hyvinvointivaliokunnan määrittämien perusteiden mukaan kunnan sisällä muuttanut yleisopetuksen oppilas, joka haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan, saa jatkaa koulunkäyntiä toissijaisena hakijana lukuvuoden loppuun asti nykyisessä koulussaan. Huoltajat huolehtivat koulumatkakustannuksista. Tällöinkin paikkaa on haettava muuttopäivän mukaisesti ja koulupaikasta tehdään hallintopäätös.

Seuraavan lukuvuoden toissijaiset oppilaspaikat käsitellään keväällä yhdellä hakukerralla. Hakemukset seuraavan lukuvuoden toissijaisiin oppilaspaikkoihin tulee toimittaa koulun kansliaan 30.4. mennessä. Kaikki hakemukset käsitellään yhdessä samalla hakukerralla ja valintapäätökset tehdään hyvinvointivaliokunnan hyväksymien toissijaisen oppilaaksioton vallintakriteerien perusteella.

 

Valintapäätökset toissijaisen koulun oppilaspaikoista tehdään toukokuun kahden ensimmäisen viikon aikana.

Liitteet:

Toissijainen oppilaaksiotto
Koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa, Hollola

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä