Maksu

MAKSUT

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan kuukausimaksut ja maksuvapautusperiaatteet

Iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja määrittää perusopetuslaki (21.8.1998/628) 48f§.


Kiinteä kuukausimaksu

Iltapäivätoiminnasta peritään maksu jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuutoimintaan. Hollolan kunnan hyvinvointilautakunnan 13.4.2022 päätöksenmukaisesti perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 1.8.2022 lukien100 euroa/kk.

Huoltajilta laskutetaan oppilaskohtaisen iltapäivätoimintapäätöksen mukaisesti kiinteäkuukausimaksu seuraavin poikkeuksin:

  • Elokuussa peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Koulujen loma-ajalta ei tule maksuhyvitystä.
  • Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä kuukausimaksua.
  • Maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa iltapäivätoiminnasta kalenterikuukauden aikana 11 toimintapäivää tai enemmän.
  • Mikäli poissaolo sairauden vuoksi kestää koko kuukauden, maksua ei peritä.
  • Pyydettäessä sairaudesta tulee esittää lääkärin tai terveydenhoitajantodistus.
  • Muun kuin sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden poissaolosta peritään puolet asiakasmaksusta.
  • Jos iltapäivätoimintaa järjestetään poikkeuksellisesti enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet kuukausimaksusta.
  • Paikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Irtisanomiskuukaudelta peritään täysi kuukausimaksu.
  • Niille oppilaille, joille on tehty erityishuolto-ohjelma, voidaan iltapäivätoimintaa järjestää perusopetuslain mukaisesti erityishuoltona. Iltapäivätoiminta liitetään asiakkaanerityishuolto-ohjelmaan ja on näin järjestettynä asiakkaille maksutonta.
Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolleja siitä voidaan periä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa säädetään (633/1982).


Maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Kuukausimaksu saadaan periä ilman tuomiota taipäätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissasäädetään (367/1961).

Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä koulun rehtoriin. 

Maksuvapautusperiaatteet ja maksuvapautuksen hakeminen  

Maksusta voi saada vapautuksen, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. 

Hollolan kunnan hyvinvointivaliokunta päätti 13.4.2022 perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättämisen periaatteet:  

Maksuvapautusta tulee aina erikseen hakea. Maksuvapautus voidaan myöntää, mikäli perhe kuuluu toimeentulotuen piiriin. Päätös maksuvapautuksesta tehdään määräajaksi, enintään toimintavuodeksi kerrallaan. Maksuvapautusta ei myönnetä takautuvasti. Päätöksen iltapäivätoiminnan maksuvapautuksesta tekee rehtori/virka-apulaisrehtori. Mikäli em. päätökseen perustuneissa olosuhteissa tapahtuu muutos, on siitä välittömästi ilmoitettava päätöksen tekijälle päätöksen tarkistamiseksi.  

Lisätietoja: Hyvinvoinnin palvelualue 

Hyvinvoinninpalvelualue@hollola.fi  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä