Irtisanominen

Paikan irtisanominen

Toiminnasta irtisanoutuminen ilmoitetaan iltapäivätoimintapaikasta saatavalla muutoslomakkeella viimeisen toimintaan osallistumiskuukauden loppuun mennessä (ei takautuvasti). Irtisanomispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä.
Muutoslomakkeen voit tulostaa myös täältä Lomakkeet