Peda.netin työvälineet Ippo-tehtävien tukena

Ippo-kansio koulun/luokan sivuille

Jotta opettaja pystyy hallinnoimaan kaikkia Ippo-kokonaisuuteen osallistuvien oppilaiden ryhmätuotoksia, koulun/luokan sivuille luodaan Ippo-kansio.Tähän kansioon luodaan omat kansiot eri Ippo-oppimiskerroille.

Ippo-kansioon voidaan eri pienryhmille (esim. 4 oppilasta eri luokilta) luoda yhteisiä alakansioita (sivuja), jonne yhteiset Ippo-oppimiskokonaisuuden aikana tehdyt ryhmätuotokset viedään. Kaikki pääsevät näkemään toistensa kansiot. Jokaiselle alakansiolle voidaan määritellä myös erilliset oikeudet.

Ippo-kansioon voidaan myös luoda erilaisia peda.netin sivuja tehtävien ja tarpeen mukaan. Tällaisia ovat esim. Ryhmämustio tai Keskustelunavaus.