Step 13: Super-Ippo: Omat vahvuudet ja opiskelutekniikat oppimisen tukena

Step 13: Super-Ippo: Omat vahvuudet ja opiskelutekniikat oppimisen tukena

Oppimiskerralla tavoitteina on arvioida omia oppimaan oppimisen taitoja sekä omia vahvuuksia. Tavoitteena on myös harjoitella tiedon käsittely- ja omaksumistapoja sekä erilaisia esitystapoja.

Lisäksi oppimiskerralla pohditaan sitä mikä tekee ihmisestä onnellisen ja miten omat vahvuudet voivat toimia oppimisen tukena.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa katsotaan erilaisia videoita, joissa havainnollistetaan vahvuuksien käyttöä, itsensä toteuttamista sekä sankaruutta. Oppilaiden kanssa keskustellaan nähdystä sekä siitä, mikä tekee ihmisestä onnellisen. Lisäksi käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat tekevät runoselfien eli omakuvan runomuotoon käyttäen aiemmin pohdittuna lempiasioita sekä omia vahvuuksia. Osion aikana oppilaat reflektoivat sitä mitkä ovat omat kiinnostuksen kohteet, mikä innostaa sekä millainen itse on luonteenpiirteinensä, vahvuuksinensa sekä tämänhetkisinä taitoinensa.

3. Tiedonhaku

Osion aikana käydään läpi ja tarkennetaan tiedonhakuun ja -käsittelyyn liittyvien verbien ymmärtämistä:

 • Tunnista
 • Etsi
 • Määrittele
 • Yhdistä
 • Selitä
 • Perustele
 • Laske
 • Sovella
 • Rakenna
 • Analysoi
 • Arvioi
 • Suunnittele
 • Kehitä
 • Pohdi
 • Vertaile
 • Luo

Verbejä voidaan käydä läpi myös sanaselityspelinä, jolloin oppilaat selittävät tiedonhakuun ja -käsittelyyn liittyviä verbejä toisilleen sanomatta ääneen itse kyseessä olevaa verbiä. Toiset oppilaat yrittävät arvata jo selityksen aikana mistä tiedonhakuun ja -käsittelyyn liittyvästä verbistä on kyse.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana oppilaat tekevät lyhyen videoesityksen yhdestä oppimaan oppimisen taidosta joko yksin tai ryhmässä.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan mm. omia vahvuuksia sekä tilanteita, joissa ne ovat avuksi. Oppilaat vastaavat myös seuraaviin kysymyksiin:

 • Keneltä saat eniten tukea koulunkäyntiisi?
 • Onko opiskelu elämän kannalta tärkeää? Miksi?
 • Mitä teet, jos opiskelu tuntuu vaikealta?

Lisäksi oppimispäiväkirjan viimeisessä osiossa kirjataan omia tämänhetkisiä toiveita ja haaveita tulevalle vuodelle.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:

 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?
 • Millaisia tehtävät olivat?
 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä